Επιμόρφωση Εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της Διαπίστευσης
Erasmus στο Δουβλίνο
Σχολικό Έτος 2022-2023
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

H δράση ΚΑ121 του προγράμματος Erasmus+συνεχίστηκε με την επιμόρφωση της εκπαιδευτικού Γρηγοριάδου Κυριακής, στο Δουβλίνο.Ο τίτλος του δομημένουκύκλου μαθημάτων ήταν “Intensive English Course and CLIL for Teachers”,πραγματοποιήθηκε από τονφορέα Teachers Academy και είχε διάρκεια μια βδομάδα, από 14-19 Νοεμβρίου.Συμμετείχαν συνολικά δέκα εκπαιδευτικοί διαφορετικών βαθμίδων από 6 ευρωπαϊκές χώρες.

Oι στόχοι της επιμόρφωσης ήταν:

  • Να αναλυθούν τα βήματα για την εφαρμογή της μεθόδου CLIL (Content and Language Integrated Learning).

  • Να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα της μεθόδου CLILστη διδασκαλία διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων.

  • Να τονιστεί η σημασία του ομαδοσυνεργατικού μοντέλου μάθησης

  • Να δημιουργηθούν συνεργατικά σχέδια μαθημάτων από τους εκπαιδευόμενους.

dublin1.jpgdublin2.jpg

Στο πολιτιστικό μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη/άσκηση στην Εθνική Πινακοθήκη του Δουβλίνου στην διάρκεια της οποίας έγινε εφαρμογή ενός διδακτικού σεναρίου σχετικού με την τέχνη.

Δείτε φωτογραφίες από την κινητικότητα:

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες