Εργασίες μαθητών Β' Τετραμήνου στο μάθημα των Θρησκευτικών

Στα πλαίσια του μαθήματος των Θρησκευτικών το Β' τετράμηνο οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β' Λυκείου μέσω διαφοροποιημένης διδασκαλίας δημιούργησαν ένα γλωσσάριο ξένων θρησκευμάτων με όρους και πληροφορίες που συνάντησαν πρώτη φορά στο μάθημα. Επίσης έκαναν μια συλλογή από άρθρα, εικόνες, βίντεο, κ.λ.π. που συνέλεξαν από διάφορους ιστότοπους στο εγχειρίδιο "ΑΘΕΑΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ"