Διαδικασία Εγγραφής στην Α? Λυκείου του ΠΠΛ «Μανόλης Ανδρόνικος»

 

Παρακαλούνται οι κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών της Α? Λυκείου που επέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις και επιθυμούν να εγγραφούν στο σχολείο μας, να προσκομίσουν κατά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου:

1) το Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής από το Λύκειο στο οποίο υποχρεωτικά ενεγράφησαν και

2) το Δελτίο Εξεταζομένου που χορήγησε το σχολείο μας.

Υπάρχουν επιλαχόντες που αγωνιούν?