Πρόγραμμα Αγιασμού 2014-2015

 

08.45                    Προσέλευση στο σχολείο

09.00 ? 10.00       Αγιασμός με την συμμετοχή όλης της

                             σχολικής κοινότητας

 

Α΄Λυκείου

10.00 ? 12.00          Γνωριμία των μαθητών της Α΄Λυκείου μέσα από

                                εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην αυλή

12.00 ? 12.30          Ενημέρωση για τα μαθήματα επιλογής

12.30 ? 13.00          Επίδοση βιβλίων και προγράμματος

 

Β΄Λυκείου

10.00 ? 10.30         Ενημέρωση για τις ομάδες μαθημάτων

                               προσανατολισμού

10.30 ? 11.30         Επίδοση βιβλίων και προγράμματος

 

Γ΄Λυκείου

10.00 ? 10.30        Επίδοση βιβλίων και προγράμματος

10.30 ? 11.30        Ενημέρωση των μαθητών για τις κατευθύνσεις και τα

                              μαθήματα επιλογής

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούνται ΟΛΟΙ οι μαθητές να είναι έτοιμοι να δηλώσουν στο σχολείο την ημέρα του Αγιασμού την προσωπική τους ηλεκτρονική διεύθυνση όπως και του κηδεμόνα τους.