Κοινή συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων και Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 14:30΄, θα συνεδριάσουν από κοινού ο Σύλλογος Διδασκόντων και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου. Το θέμα της συνεδρίασης θα είναι ο προγραμματισμός της συνεργασίας των δύο Συλλόγων για τη διοργάνωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων του σχολείου.

Ακόμη στην ίδια συνεδρίαση, στελέχη της διεθνούς οργάνωσης φοιτητών πανεπιστημίων AIESEC, θα κάνουν σύντομη ενημέρωση στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για το χαρακτήρα, τους στόχους της οργάνωσης και την δυνατότητα συνεργασίας της με το σχολείο.

Από τη Διεύθυνση