1ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης
«Μανόλης Ανδρόνικος»
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:30΄ θα συνεδριάσει στο χώρο του 1ου Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Θεσσαλονίκης το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) του Σχολείου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του ΕΠ.Ε.Σ. είναι τα παρακάτω:

1. Πρόγραμμα εσωτερικής αξιολόγησης - αυτοαξιολόγησης του Σχολείου: υλοποίηση Β΄φάσης αυτοαξιολόγησης διδακτικού έργου με τη μέθοδο της ετεροπαρατήρησης, αξιολόγηση ομίλων και καινοτόμων δράσεων του σχολείου.

2. Συμμετοχή του σχολείου στα ευρωπαϊκά προγράμματα  Open Discovery Space και Inspiring Science.

3. Υλοποίηση καινοτόμου εκπαιδευτικής δράσης «Παιδαγωγική αξιοποίηση του λάθους» σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας.

4. Υλοποίηση σχεδίου δράσης με θέμα «Μαθητές εν Δράσει» για το σχολικό έτος 2014-15.

5. Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του σχολείου με τον τίτλο Διδασκαλία Εξ αποστάσεως Συμπληρωματική-Δ.Ε.Σ.).  

Για το ΕΠ.Ε.Σ.

Ο Διευθυντής

Στυλιανός Φριλίγκος