Πρόγραμμα Ημέρας Αγιασμού

09.00  Αγιασμός

10.00  Γ1-Γ2 -> Ερωτηματολόγια

          Β1-Β2 -> Βιβλία

          Α1-Α2 -> Δραστηριότητα 

10.30  Γ1-Γ2 -> Βιβλία

          Β1-Β2 -> Ερωτηματολόγια

          Α1-Α2 -> Δραστηριότητα 

11.15   Α1-Α2 -> Ερωτηματολόγια

11.45   Α1-Α2 -> Βιβλία

12.15   Λήξη

Πρόσθετες πληροφορίες