Πρόσκληση σε εξετάσεις πιστοποίησης μαθητών στις ΤΠΕ

Στα πλαίσια του προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας) υλοποιεί την πράξη με τίτλο "Πιστοποίηση Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)".

Η πιστοποίηση σε ικανότητες ΤΠΕ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου σε δύο διακριτά επίπεδα και ειδικότερα:

Α) για το επίπεδο εξετάσεων Γυμνασίου σε μαθητές που φοιτούν στη Γ? τάξη του Γυμνασίου καθώς και σε μαθητές της Α? τάξης του Λυκείου,

Β) για το επίπεδο εξετάσεων Λυκείου σε μαθητές που φοιτούν στη Β? και στη Γ? τάξη του Λυκείου.

Για πληροφορίες, εκδήλωση ενδιαφέροντος, απόκτηση κωδικών, πρόσβαση σε υλικό προετοιμασίας και 

υποβολή αίτησης συμμετοχής ενός μαθητή στις εξετάσεις, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο δικτυακό τόπο της Πιστοποίησης Μαθητών της Δ.Ε. στις ΤΠΕ .

Οι μαθητές θα προσέλθουν σε συγκεκριμένο χώρο που ονομάζεται Κέντρο Πιστοποίησης ΤΠΕ (ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ) και θα εργαστούν σε ένα σταθμό εργασίας σε δικτυωμένο περιβάλλον. Θα κληθούν να επεξεργαστούν ένα σύνολο θεμάτων / δοκιμασιών και να απαντήσουν σε επιμέρους ερωτήματα ηλεκτρονικά.

Το σχολείο μας λόγω των υψηλού επιπέδου υποδομών πληροφορικής που διαθέτει, έχει ορισθεί σαν Κέντρο Πιστοποίησης ΤΠΕ και θα υποδεχθεί τους ενδιαφερόμενους μαθητές που θα κληρωθούν ηλεκτρονικά (μετά την υποβολή της αίτησής τους) σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες μέσα στην εξεταστική περίοδο από 31 Οκτ έως 8 Νοε 2015.

Εκτός της Πύλης ενημέρωσης: http://com2cert.cti.gr, πληροφορίες θα παρέχονται με φόρμα υποβολής ερωτήματος στη διεύθυνση: http://com2cert.cti.gr/ipostiriktikes-domes/contact.html, αλλά και μέσω τηλεφώνου: 2610-960434 κα Μπούρου Αναστασία, 2610-960356 κα Δημητρέλου Μαρία, 2610-960406 κα Γιαννούλη Βέρα.