Δήλωση γονέα για την πολυήμερη εκδρομή της Γ' Λυκείου

Οι  γονείς που έχουν παιδί στη Γ Λυκείου και επιθυμούν να συμμετάσχει στην πολυήμερη εκδρομή, μπορούν ανώνυμα να δηλώσουν το ποσό που μπορούν να διαθέσουν στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Δήλωση γονέα για την πολυήμερη εκδρομή της Γ' σχετικά με τις οικονομικές δυνατότητες

Πρόσθετες πληροφορίες