Ωρες που δέχονται οι καθηγητές του γονείς για ενημέρωση

Ονοματεπώνυμο/Ειδικότητα        Τρίτη           Πέμπτη

Αχιλλέως Κ./Φυσικός                 1055-1140             1055-1140

Αλβανός Π.../Μαθηματικός         1055-1140             1055-1140

Γρηγοριάδου Κ../Βιολόγος          1150-1235             1000-1045

Γκράτζιου Β.../Φιλόλογος           1055-1140             1150-1235

Γρηγοριάδου Α./Φιλόλογος          1055-1140             1055-1140

Συμεωνάκη Α../Φιλόλογος          1055-1140             1000-1045

Αντικουλάνη Κ./Θεολόγος           1150-1235             1000-1045

Σαλονικίδης Δ../Φιλόλογος          1150-1235             1150-1235

Χατζηνικολάου Κ./Γυμναστής       1000-1045             1055-1140

Μεμετζίδης Γ./Χημικός                1150-1235             1150-1235

Μιχαηλίδου Χ./Μαθηματικός       1240-1320

Ζήκου Ι../Πληροφορικός             1150-1235             1000-1045

Παπαδόπουλος Σ./Φυσικός         1055-1140           1000-1045

Κοκκινίδου Α../Αγγλικών                                    1240-1325

Συκάς Θ./Οικονομολόγος           1000-1045             1150-1235

Ποιμενίδου Δ../Φιλόλογος          1150-1235             1055-1140

Σάγγος Α./Καλών τεχνών                                  1150-1235

Γραμματικοπούλου Μαθηματικος   1000-1045