Εγγραφές Σχολικού Έτους 2016-17

Οι εγγραφές μαθητών/μαθητριών του σχολείου μας συνεχίζονται έως τις 30 Ιουνίου 2016. Κατ' εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή κατά μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας.

Υπενθυμίζουμε ειδικά τους γονείς και κηδεμόνες μαθητών/μαθητριών της Α' τάξης να προσέλθουν για εγγραφή από την Τρίτη 28 έως την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δόθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου