Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Δράσεων Ενισχυτικής & Προετοιμασίας Μαθητών και Ομίλων κατά το σχολικό έτος 2016-17

Για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά) της Β? τάξης σε μαθήματα που συνήθως τους ταλαιπωρούν, το σχολείο σχεδίασε ένα σύνολο δράσεων, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα, που θα εφαρμοστεί μετά την λήξη του ημερήσιου ωραρίου διδασκαλίας:

Δευτέρα:

Επέκταση ωραρίου διδασκαλίας στην Νεοελληνική Γλώσσα της Β? τάξης

 

Ενισχυτική διδασκαλία στα Μαθηματικά της Α? τάξης.

Τρίτη:

Ενισχυτική διδασκαλία στη Φυσική της Β? τάξης.

Ενισχυτική διδασκαλία στη Φυσική της Α? τάξης.

Τετάρτη:

Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών: Επέκταση διδασκαλίας στα Αρχαία και στα Λατινικά για την Β? Ανθρωπιστικών Σπουδών.

 

Προετοιμασία μαθητών της Γ? τάξης για διαγωνισμούς Βιολογίας.

Σχετικά με τους Ομίλους και σύμφωνα με έναν αρχικό καταμερισμό, θα λειτουργήσουν:

Τρίτη:

Ο όμιλος MUN (Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών: προσομοίωση των οργάνων και των εργασιών του ΟΗΕ)

Τετάρτη:

Ο όμιλος Μαθηματικών

Πέμπτη:

 

Ο όμιλος Πειραμάτων και Καινοτομίας ΠΕΙΡ.ΚΑΙ.ΟΜΑΔΟΝ (Δημιουργικά Πειράματα, Διαγωνισμοί, Spaghetti Bridge)

Παρασκευή:

Οι όμιλοι Αρχαιολογίας, Δημιουργικής Γραφής και το Μουσικό Εργαστήρι

Κυριακή:

Ο όμιλος Θεάτρου

Προτρέπουμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών του σχολείου να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τον παραπάνω σχεδιασμό, ώστε τα παιδιά τους να ωφεληθούν τα μέγιστα.

Το τελικό πρόγραμμα λειτουργίας των Ομίλων θα διαμορφωθεί μετά την συγκρότηση των τμημάτων σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους καθηγητές.

Πρόσθετες πληροφορίες