ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

            Σε συνέχεια επικοινωνίας της Δ/νσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης με την Υπηρεσία μας, σας γνωστοποιούμε τον κάτωθι σύνδεσμο με την παράκληση να αναρτηθεί το σχετικό βίντεο στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να κοινοποιηθεί στα σχολεία αρμοδιότητάς τους.

Το μήνυμα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

            Σύμφωνα και με τη σχετική ανάρτηση της ιστοσελίδας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., τo τηλεοπτικό μήνυμα υπογράφεται από το ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας) στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Εθνικό Συμβούλιο ενάντια στον Ρατσισμό και τη Μισαλλοδοξία. Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. αποτελεί, επίσης, τακτικό μέλος του Εθνικού Συμβουλίου ενάντια στον Ρατσισμό και τη Μισαλλοδοξία, και έχει στηρίξει τη δημιουργία του εν λόγω spot, το οποίο αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την ένταξη των προσφυγόπουλων στη δημόσια εκπαίδευση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 


ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Ι. Δ. Παντή

                                        2. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Θρησκευτικών Ελευθεριών
                                        2. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
                                        3. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Γ΄
                                        4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ?
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β?
-----
Ανδρέα Παπανδρέου 37 - 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Σ. Λαπατά (Π.Ε.)
Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
Π. Σακκοπούλου (Δ.Ε.)
Ολ. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο: 210 344 3318
210 344 3272
210 344 3023
210 344 2212
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
1. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας
2 . Υπεύθυνους Πολιτιστικών Θεμάτων και
Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων
(μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας)
3. Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας
(μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας