ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τους νέους μαθητές της 1ης Λυκείου

Συμπλήρωση και κατάθεση στη Γραμματεία του ΓΕΛ μέχρι την Πέμπτρη 14 Οκτωβρίου 2017:

 

Παρακαλούνται οι κηδεμόνες να διαβάσουν την ερμηνευτική εγκύκλιο για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ΑΔΥΜ και το έντυπο που τα παιδιά της Α λυκείου πρέπει να καταθέσουν μέχρι την Πέμπτη 14/10/2017.

Συνοδευτικά υπάρχει η δήλωση συγκατάθεσης γονέα για φωτογραφισή, βιντεοσκοπιση και πρώτων βοηθειών που  θα υπογραφεί από τους γονείς εφόσον συμφωνούν.

Το έντυπο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

 

Ερμηνευτική εγκύκλιος για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

 

Δήλωση Συγκατάθεσης για φωτογράφιση και βιντεοσκόπιση

Πρόσθετες πληροφορίες