ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τους νέους μαθητές της 1ης Λυκείου

Συμπλήρωση και κατάθεση στη Γραμματεία του ΓΕΛ μέχρι την Πέμπτρη 14 Οκτωβρίου 2017:

 

Παρακαλούνται οι κηδεμόνες να διαβάσουν την ερμηνευτική εγκύκλιο για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ΑΔΥΜ και το έντυπο που τα παιδιά της Α λυκείου πρέπει να καταθέσουν μέχρι την Πέμπτη 14/10/2017.

Συνοδευτικά υπάρχει η δήλωση συγκατάθεσης γονέα για φωτογραφισή, βιντεοσκοπιση και πρώτων βοηθειών που  θα υπογραφεί από τους γονείς εφόσον συμφωνούν.

Το έντυπο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

{google_docs}http://srv1-1lyk-peir-thess.thess.sch.gr/files/2017-2018/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3/2017-09-06/%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F.pdf|width:500|height:450|border:1|border_style:solid|border_color:#000000{/google_docs}

 

Ερμηνευτική εγκύκλιος για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

{google_docs}http://srv1-1lyk-peir-thess.thess.sch.gr/files/2017-2018/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3/2017-09-06/%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D.pdf|width:500|height:450|border:1|border_style:solid|border_color:#000000{/google_docs}

 

Δήλωση Συγκατάθεσης για φωτογράφιση και βιντεοσκόπιση

{google_docs}http://srv1-1lyk-peir-thess.thess.sch.gr/files/2017-2018/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3/2017-09-06/1%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1%20%CE%93%CE%95%CE%9B%20%CE%A3%CE%A5%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%9F%CE%9D%CE%95%CE%91%202017.pdf|width:500|height:450|border:1|border_style:solid|border_color:#000000{/google_docs}

Πρόσθετες πληροφορίες