Ανακοίνωση για εγγραφές μαθητών

Καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας να προσέρχονται και να εγγράφουν τα παιδιά στο σχολείο μας προσκομίζοντας συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση, αντίγραφο της ηλεκτρονικής εγγραφής που έγινε τον Μάιο με κωδικούς του TAXIS καθώς και το  Atομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή. Επισημαίνεται ότι το ΑΔΥΜ έχει ισχύ για τρία χρόνια δηλαδή προσκομίζεται εφαπαξ με την έναρξη των σπουδών των παιδιών στο λύκειο

Εκ της Διεύθυνσης