ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες ότι για την εβδομάδα 18/5/2020 έως και 22/5/2020 οι μαθητές και οι μαθήτριες θα προσέλθουν στο σχολείο ως εξής:

Τμήμα           από όνομα έως όνομα                               ημέρες παρουσίας στο σχολείο

Α1:      από Αλεξανδρίδης έως Ισσοπούλου                    Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή
            από Καλαιτζίδης έως Πεντσούδης                      Τρίτη - Πέμπτη

Α2:      από Κιαγχίδου έως Μεταλληνός                          Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή
            από Μητσοπούλου έως Παπαστεργιάδου        Τρίτη- Πέμπτη

Α3:      από Πάσογλου έως Σταυρίδου                            Δευτέρα- Τετάρτη- Παρασκευή
            από Συρόπουλος έως Χατζηιωάννου                 Τρίτη- Πέμπτη

Β1:      από Αβέρης έως Γκαλαϊτσης                                Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή
            από Δέδα έως Μανίκας                                         Τρίτη- Πέμπτη

Β2:      από Κασσερόπουλος έως Παναγιωτίδου           Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή
            από  Παπαδοπούλου έως Χατζοπούλου           Τρίτη- Πέμπτη

Γ1:      από Αϊβατζίδου έως Καραγκόυνη                        Δευτέρα - Τετάρτη – Παρασκευή
            από Κοεμτζοπούλου έως Ξενοκράτης               Τρίτη- Πέμπτη

Γ2:     από Μπετσάκος έως Τσακάλη                              Δευτέρα- Τετάρτη- Παρασκευή
           από  Τσακίρης έως Χρυσανίδου                          Τρίτη- Πέμπτη

Πρόσθετες πληροφορίες