Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών για το 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Μανόλης Ανδρόνικος

Πρόσθετες πληροφορίες