ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αρ. πρωτ. 75/ΕΕΠΠΣ/01-07-2020 Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021 (ΑΔΑ: ΩΔ2Σ46ΜΤΛΗ-ΖΟΕ),

καλούμε σε συνέντευξη

τους/τις υποψήφιους/ες που περιλαμβάνονται στους αναμορφωμένους αξιολογικούς πίνακες για τα σχολεία αρμοδιότητας της 3ης Π.Ε.Π.Π.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας,

τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020.

Οι  συνεντεύξεις  θα  πραγματοποιηθούν  στο  1ο   Πρότυπο  ΓΕ.Λ.  Θεσσαλονίκης  «Μ.  Ανδρόνικος» (Κλεάνθους 30, 54453, Θεσσαλονίκη).

Το αναλυτικό πρόγραμμα συνεντεύξεων

Πρόσθετες πληροφορίες