Ανάρτηση υποψηφίων για τις εξετάσεις εισαγωγής στην Α' τάξη 
Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Αναρτούμε τον κατάλογο των υποψηφίων (κωδικοί) για τις εξετάσεις εισαγωγής στην Α' λυκείου του 1ου Πρότυπου Λυκείου Θεσσαλονίκης "Μανόλης Ανδρόνικος". Οι διαθέσιμες θέσεις είναι 4. Αν υπάρξουν περισσότερες αυτές θα πληρωθούν από λίστα επιλαχόντων.

Ο κατάλογος των υποψηφίων :

Πίνακας Υποψηφίων της Α' Λυκείου στο
1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Μανόλης Ανδρόνικος
  Κωδικός Ημ. Γέννησης Φύλλο Φ.Α.
1 839481 25/07/2006 Αγόρι  
2 369057 14/07/2006 Αγόρι  
3 648349 21/08/2006 Κορίτσι  
4 295883 31/07/2006 Κορίτσι  
5 758370 01/09/2006 Αγόρι  
6 337312 28/01/2006 Αγόρι  
7 099244 10/03/2006 Αγόρι  
8 546684 18/10/2006 Αγόρι  
9 085545 25/04/2006 Κορίτσι  
10 283397 02/09/2006 Κορίτσι  
11 271801 08/02/2006 Κορίτσι  
12 053626 26/09/2006 Αγόρι  
13 515441 12/06/2006 Κορίτσι  
14 309404 24/07/2006 Αγόρι  
15 274466 30/09/2006 Κορίτσι  
16 805671 09/12/2006 Κορίτσι  
17 575136 15/07/2006 Αγόρι  
18 643498 29/09/2006 Κορίτσι  
19 569210 19/03/2006 Κορίτσι  
20 225085 20/09/2006 Κορίτσι  
21 232378 05/11/2005 Αγόρι  
22 353625 25/10/2006 Αγόρι  
23 526619 24/11/2006 Αγόρι  
24 050973 29/07/2006 Κορίτσι  
25 332789 14/10/2006 Αγόρι  
26 201014 16/05/2006 Κορίτσι  
27 257630 20/10/2006 Αγόρι  
28 030536 23/11/2006 Αγόρι  
29 432659 20/10/2006 Αγόρι  
30 767324 05/04/2006 Αγόρι  
31 503477 03/09/2006 Κορίτσι  
32 325360 23/02/2006 Αγόρι  
33 487478 23/12/2006 Κορίτσι  
34 907698 12/08/2006 Κορίτσι  
35 564273 24/07/2006 Κορίτσι  
36 614888 03/06/2006 Κορίτσι  
37 778513 07/05/2006 Κορίτσι  
38 427162 11/03/2006 Αγόρι  
39 072836 14/06/2006 Κορίτσι  
40 267634 14/06/2006 Κορίτσι  
41 073332 13/01/2006 Αγόρι  
42 069278 26/07/2006 Κορίτσι  
43 323427 04/02/2006 Κορίτσι  
44 582808 02/10/2006 Κορίτσι  
45 642454 22/11/2006 Κορίτσι  
46 285935 29/05/2006 Κορίτσι  
47 552984 30/09/2006 Κορίτσι  
48 929146 28/07/2006 Αγόρι  
49 080436 12/10/2006 Κορίτσι  
50 626448 13/10/2006 Αγόρι  
51 837117 11/12/2006 Αγόρι  
52 733144 10/11/2006 Κορίτσι  
53 916723 14/04/2006 Κορίτσι  
54 148378 27/12/2006 Αγόρι  
55 659773 05/04/2006 Κορίτσι  
56 314818 28/04/2006 Κορίτσι  
57 046730 31/03/2006 Αγόρι  
58 071713 19/05/2006 Κορίτσι  
59 144055 02/11/2006 Αγόρι  
60 340284 01/03/2006 Κορίτσι  
61 156752 18/10/2006 Κορίτσι  
62 866396 28/07/2006 Κορίτσι  
63 434172 06/09/2006 Κορίτσι  
64 441218 06/01/2006 Κορίτσι  
65 942680 16/01/2006 Αγόρι  
66 731143 18/06/2006 Κορίτσι  
67 607367 10/08/2006 Κορίτσι  
68 014567 10/06/2006 Αγόρι  
69 761811 17/10/2006 Αγόρι  
70 857708 29/03/2006 Αγόρι  
71 784734 25/01/2006 Κορίτσι  
72 904696 17/06/2006 Αγόρι  
73 655600 06/11/2006 Κορίτσι  
74 686063 04/08/2006 Κορίτσι  
75 058114 17/11/2006 Αγόρι  
76 149178 19/03/2006 Κορίτσι  
77 077105 05/12/2005 Αγόρι  
78 130656 29/09/2006 Κορίτσι  
79 107170 11/11/2006 Κορίτσι  
80 612506 21/07/2006 Αγόρι  
81 807986 14/01/2006 Αγόρι  
82 936757 02/05/2006 Αγόρι  
83 137086 19/10/2006 Κορίτσι  
84 078192 19/10/2006 Κορίτσι  
85 420797 23/06/2006 Κορίτσι  
86 050022 09/10/2006 Κορίτσι  
87 646168 03/10/2006 Αγόρι  
88 957743 01/07/2006 Αγόρι  
89 584935 18/06/2006 Κορίτσι  
90 696000 28/08/2006 Αγόρι  
91 713072 29/10/2006 Κορίτσι  
92 384196 26/05/2006 Αγόρι  
93 769111 30/06/2006 Αγόρι  
94 901722 18/08/2004 Κορίτσι  
95 060054 04/02/2006 Αγόρι  
96 847620 31/12/2006 Κορίτσι  
97 110946 24/03/2006 Κορίτσι  
98 170844 24/03/2006 Αγόρι  
99 284310 10/09/2006 Αγόρι  
100 415520 03/08/2006 Κορίτσι  
101 166674 07/07/2006 Αγόρι  
102 264569 15/07/2006 Αγόρι  
103 336311 03/07/2006 Αγόρι  
104 097025 24/05/2006 Αγόρι  
105 935633 14/07/2006 Αγόρι  
106 988326 07/08/2006 Αγόρι  
107 441961 26/10/2006 Κορίτσι  
108 673549 16/05/2006 Κορίτσι  
109 234970 24/09/2006 Κορίτσι  
110 608013 07/07/2006 Αγόρι  
111 729813 08/04/2006 Κορίτσι  
112 064564 20/05/2006 Κορίτσι  
113 331837 28/08/2006 Αγόρι  
114 789064 22/03/2006 Κορίτσι  
115 573763 06/09/2006 Αγόρι  
116 530673 07/08/2006 Κορίτσι  
117 779463 15/10/2006 Κορίτσι  
118 494448 07/12/2006 Αγόρι  
119 416300 07/05/2006 Αγόρι  
120 099884 02/10/2006 Αγόρι  
121 958924 15/09/2006 Κορίτσι  
122 790455 26/07/2006 Αγόρι  
123 862615 10/01/2006 Κορίτσι  
124 375614 16/02/2006 Κορίτσι  
125 130440 08/03/2006 Αγόρι  
126 810066 14/06/2006 Αγόρι  
127 340920 02/05/2004 Κορίτσι  
128 680294 09/07/2006 Κορίτσι  
129 664349 09/08/2006 Κορίτσι  
130 462416 27/05/2006 Κορίτσι  
131 063229 06/10/2006 Κορίτσι  
132 984081 08/09/2006 Κορίτσι  
133 494739 19/08/2006 Κορίτσι  
134 839066 25/08/2006 Κορίτσι  
135 277403 05/06/2006 Κορίτσι  
136 849089 01/12/2006 Κορίτσι  
137 004395 17/04/2006 Κορίτσι  
138 845995 26/09/2005 Αγόρι  
139 598255 15/09/2006 Κορίτσι  

Πρόσθετες πληροφορίες