ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ
«Δράση Αυτοαξιολόγησης»
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

ΤΙΤΛΟΣ«ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 5- Σχέσεις Σχολείου- Οικογένειας Βαθμολογία: 3

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 7- Σχολείο και Κοινότητα: Βαθμολογία 3

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Γονείς, Μαθητές/μαθήτριες, Εκπαιδευτικούς, Τοπική Κοινωνία

 Το Σχολείο κάνοντας μια προσπάθεια να ανοίξει τις πόρτες του σε όλη τη σχολική κοινότητα( Γονείς, Εκπαιδευτικοί, Μαθητές/μαθήτριες) αλλά και στη τοπική κοινωνία και τους φορείς  προτίθεται να διοργανώσει μια σειρά διαλέξεων με θέματα που θα επιλέξουν οι γονείς μέσα από μια λίστα θεμάτων που θα προτείνει το σχολείο. Η Κοινότητα του Σχολείου αλλά και η Τοπική Κοινωνία να ενημερωθούν για θέματα που θα προσδιοριστούν ακριβώς μετά από ερωτηματολόγιο που θα αποσταλεί στους γονείς.

Στόχος της δράσης είναι να φέρει όλη τη σχολική Κοινότητα αλλά και την Τοπική Κοινωνία πιο κοντά στο σχολείο παράλληλα όμως να δώσει την ευκαιρία σε όλους να ενημερωθούν από υπεύθυνους επιστήμονες για ποικίλα θέματα που οι ίδιοι θα επιλέξουν.