ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ
«Αναγκαιότητα - Στόχοι Διαλέξεων»
Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

1 Ο «βομβαρδισμός» με πληροφορίες από τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πανδημία και την διαχείριση της δημιούργησε στον πολίτη πολλά ερωτηματικά, παρανοήσεις και φόβους. Η ομάδα δράσης έκρινε αναγκαίο να προτείνει στην κοινότητα διάλεξη με θέμα την πανδημία ώστε όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν από ειδικό επιστήμονα αλλά και να λύσουν τις όποιες απορίες ή παρανοήσεις έχουν σχετικά με το θέμα. Στόχος να μάθουμε ώστε να μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας.

2. Το πιεστικό καθημερινό  πρόγραμμα των μαθητών σήμερα δημιουργεί  στα παιδιά  άγχος υπέρμετρο για την ηλικία τους. Η διαχείριση του άγχους των παιδιών- μαθητών  πρέπει να γίνεται από τους ίδιους τους μαθητές , από τους γονείς τους αλλά και από τους δασκάλους τους. Μια διάλεξη με αυτή τη θεματική έχει ως στόχο να ενεργοποιήσει και να δώσει εφόδια στους συμμετέχοντες ώστε να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η διαχείριση του άγχους των παιδιών.

3. Η διαρροή εγκεφάλων (brain drain) συνιστά ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Παλαιότερη έρευνα έδειξε ότι ένα πολύ δυναμικό κομμάτι των μαθητών των πρότυπων λυκείων προτίθενται να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό μετά το πέρας των σπουδών τους στην Ελλάδα. Επομένως το ζήτημα του brain drain αφορά άμεσα τους γονείς και τους μαθητές του σχολείου μας. Στη σχετική ενημέρωση θα αναλυθούν οι αιτίες αλλά και οι συνέπειες του φαινομένου, με στόχο να αναδειχθούν οι δυνατότητες συγκράτησης ή/και ανάσχεσής του.

4. Συχνά οι γονείς παραπονούνται ότι τα παιδιά τους δέχονται  λεκτικό κυρίως booling από συμμαθητές  ή συμμαθήτριες τους. Στόχοι της ομιλίας είναι: οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς να ενημερωθούν για τον ορισμό του booling και τις μορφές που μπορεί να πάρει. Να μάθουν να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς ρόλους του θύτη και του θύματος  αλλά και να γνωρίσουν το προφίλ των θυμάτων και των θυτών. Ακόμα να ενημερωθούν για τους τρόπους διαχείρισης με εχεμύθεια αλλά και να πληροφορηθούν για τα νομικά θέματα που έχουν σχέση με το booling.

5. Πολλά παιδιά αποφασίζουν από πολύ νωρίς τι επάγγελμα  θέλουν να ακολουθήσουν.  Συχνά  διαπιστώνουμε παιδιά να ακολουθούν κάποια σχολή και μετά από ένα- δύο χρόνια να ξανακάνουν μηχανογραφικό ή ακόμα και να ξαναδίνουν εξετάσεις για να πετύχουν σε κάποια άλλη σχολή. Τελικά σε ποια ηλικία είναι καλύτερα να αποφασίζουν τα παιδιά. Με ποια κριτήρια πρέπει οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί να καθοδηγούν τους μαθητές να επιλέξουν επάγγελμα; Εκτός από τα κλασσικά/γνωστά επαγγέλματα για ποια  άλλα θα έπρεπε να ενημερώνονται οι μαθητές. Με ποιο τρόπο θα βρουν τη διέξοδο που θα τους εξασφαλίσει ευτυχισμένη και δημιουργική ζωή.

6. Η Τράπεζα Θεμάτων εφαρμόζεται για πρώτη χρονιά. Οι γονείς και οι μαθητές / μαθήτριες την αντιμετωπίζουν ως  τιμωρητικό μέτρο αξιολόγησης. Είναι έτσι τελικά; Στόχος: Οι γονείς και οι μαθητές να ενημερωθούν για την λειτουργία της τράπεζας Θεμάτων και την εφαρμογή της .

7.Η καθημερινότητα  των ανθρώπων στην εποχή μας είναι πολύ πιεστική και αγχώδης. Οι ανάγκες της επιβίωσης αλλά και οι αυξημένες ανάγκες  μιας σύγχρονης οικογένειας οδήγησε τους ανθρώπους  στις πολλές ώρες εργασίας με αποτέλεσμα να μην δίνουν την πρέπουσα σημασία στη διατροφή τους. Πολύ συχνά η επιλογή του φαγητού ανάγεται σε επιλογή γρήγορου και εύκολου να γίνει φαγητού.  Η αγορά επίσης των προιόντων γίνεται «εν τάχει»  χωρίς να δίνεται σημασία στα μικρά γράμματα της συσκευασίας. Στόχος : Οι γονείς και οι μαθητές να γνωρίσουν ποια είναι τα πρόσθετα στα προϊόντα που καταναλώνουν καθημερινά και ποια είναι η επικινδυνότητα τους.

8. Θεωρούμε ότι η Ελληνική κοινωνία έχει μια αρνητική στάση και επιφυλακτικότητα για τα πρότυπα σχολεία ή σχολεία αριστείας όπως τα ονομάζουν ορισμένοι, επειδή δεν υπάρχει σαφής και συγκεκριμένη ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει στις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, είτε ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε όχι, σχετικά με την ύπαρξη και λειτουργία των προτύπων σχολείων.Ο στόχος της εισήγησης είναι να ενημερωθούν οι μαθητές και οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών του 1ου Πρότυπου ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης για τους σκοπούς, τη λειτουργία και τα παιδαγωγικά αποτελέσματα των προτύπων σχολείων κυρίως θετικών επιστημών που λειτουργούν στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες.

Μετά από κάθε ομιλία θα ακολουθεί συζήτηση.