Ανοιχτό Σχολείο

 • 2021 - 2022 Ο Εθελοντισμος στον Πολιτισμό

  Ο Εθελοντισμος στον Πολιτισμό
  Σχολικό Έτος 2021-2022
  1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

  Στον σύγχρονο κόσμο, οι έννοιες εθελοντισμός και πολιτισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Οι εθελοντικές δράσεις είναι δείγμα ενός καλλιεργημένου και συνειδητοποιημένους ανθρώπου, ενώ παράλληλα κάθε πτυχή του πολιτισμού εναποθέτει την επιβίωση και εξέλιξη της στο ανιδιοτελές πνεύμα της εθελοντικής προσφοράς.

  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι δράσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και τοπικών ομάδων που αφορούν καθαρισμούς καθαρισμούς εξωτερικών χώρων, θαλασσών και ακτών ή αναδασώσεις καμμένων από πυρκαγιές εκτάσεων. Πολλές ακόμα εθελοντικές ομάδες συσπειρώνονται για την διατήρηση της παράδοσης και των πολιτιστικών στοιχείων της κοινότητάς τους με την δημιουργία εκδηλώσεων και αναβιωσεων των εθίμων. Η εθελοντική προσφορά συναντάται και στον αθλητικό χώρο, με την πραγματοποίηση μεγάλων αθλητικών οργανώσεων και κυρίως των Ολυμπιακών Αγώνων. Η προετοιμασία των Αγώνων, όπως και στη αρχαιότητα, αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια με τη συμβολή χιλιάδων άλλων πολιτών που επιθυμούν να συνδράμουν εθελοντικά στην οργανωτική διαδικασία.

 • 2022-02-22 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

  ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ
  «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ»
  Σχολικό Έτος 2021-2022
  1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

  Αγαπητοί Γονείς και κηδεμόνες

  Σας ενημερώνουμε ότι ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Καθηγητών του Σχολείου μας αποφάσισαν  να δημιουργήσουν το « Ανοιχτό Σχολείο Μανόλης Ανδρόνικος»ανοίγοντας  το σχολείο μας προς την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά ή δια ζώσης ( όταν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες)και  κατά τη διάρκεια της σχολικής  χρονιάς  2021-22 πέντε  ομιλίες από ειδικούς επιστήμονες.  Οι ομιλίες θα γίνονται Τετάρτη  στις 20.00 και η έναρξη τους προσδιορίζεται στα τέλη Μαρτίου. Μετά το τέλος της κάθε  διάλεξης θα αφιερώνεται χρόνος για συζήτηση.

  Η ομάδα  εκπαιδευτικών που συντονίζει την δράση επέλεξε τις ακόλουθες οχτώ θεματικές:

  1. Πανδημία- Covid 19
  2. Μαθητικό Stress και η αντιμετώπιση του
  3. Brain Drain
  4. Το Μπούλιγκ στο σχολείο και η αντιμετώπισή του
  5. «Το παιδί μου ΘΕΛΩ να γίνει…Το παιδί μου ΘΕΛΕΙ να γίνει…» Επαγγελματικός Προσανατολισμός
  6. Τράπεζα Θεμάτων
  7. Υγιεινή Διατροφή
  8. Τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία στην Ευρώπη
 • 2022-02-23 Αναγκαιότητα - Στόχοι Διαλέξεων

  ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ
  «Αναγκαιότητα - Στόχοι Διαλέξεων»
  Σχολικό Έτος 2021-2022
  1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

  1 Ο «βομβαρδισμός» με πληροφορίες από τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πανδημία και την διαχείριση της δημιούργησε στον πολίτη πολλά ερωτηματικά, παρανοήσεις και φόβους. Η ομάδα δράσης έκρινε αναγκαίο να προτείνει στην κοινότητα διάλεξη με θέμα την πανδημία ώστε όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν από ειδικό επιστήμονα αλλά και να λύσουν τις όποιες απορίες ή παρανοήσεις έχουν σχετικά με το θέμα. Στόχος να μάθουμε ώστε να μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας.

  2. Το πιεστικό καθημερινό  πρόγραμμα των μαθητών σήμερα δημιουργεί  στα παιδιά  άγχος υπέρμετρο για την ηλικία τους. Η διαχείριση του άγχους των παιδιών- μαθητών  πρέπει να γίνεται από τους ίδιους τους μαθητές , από τους γονείς τους αλλά και από τους δασκάλους τους. Μια διάλεξη με αυτή τη θεματική έχει ως στόχο να ενεργοποιήσει και να δώσει εφόδια στους συμμετέχοντες ώστε να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η διαχείριση του άγχους των παιδιών.

  3. Η διαρροή εγκεφάλων (brain drain) συνιστά ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Παλαιότερη έρευνα έδειξε ότι ένα πολύ δυναμικό κομμάτι των μαθητών των πρότυπων λυκείων προτίθενται να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό μετά το πέρας των σπουδών τους στην Ελλάδα. Επομένως το ζήτημα του brain drain αφορά άμεσα τους γονείς και τους μαθητές του σχολείου μας. Στη σχετική ενημέρωση θα αναλυθούν οι αιτίες αλλά και οι συνέπειες του φαινομένου, με στόχο να αναδειχθούν οι δυνατότητες συγκράτησης ή/και ανάσχεσής του.

 • 2022-02-23 Δράση Αυτοαξιολόγησης

  ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ
  «Δράση Αυτοαξιολόγησης»
  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  Σχολικό Έτος 2021-2022
  1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

  ΤΙΤΛΟΣ«ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ»

  ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 5- Σχέσεις Σχολείου- Οικογένειας Βαθμολογία: 3

  ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 7- Σχολείο και Κοινότητα: Βαθμολογία 3

  ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Γονείς, Μαθητές/μαθήτριες, Εκπαιδευτικούς, Τοπική Κοινωνία

   Το Σχολείο κάνοντας μια προσπάθεια να ανοίξει τις πόρτες του σε όλη τη σχολική κοινότητα( Γονείς, Εκπαιδευτικοί, Μαθητές/μαθήτριες) αλλά και στη τοπική κοινωνία και τους φορείς  προτίθεται να διοργανώσει μια σειρά διαλέξεων με θέματα που θα επιλέξουν οι γονείς μέσα από μια λίστα θεμάτων που θα προτείνει το σχολείο. Η Κοινότητα του Σχολείου αλλά και η Τοπική Κοινωνία να ενημερωθούν για θέματα που θα προσδιοριστούν ακριβώς μετά από ερωτηματολόγιο που θα αποσταλεί στους γονείς.

  Στόχος της δράσης είναι να φέρει όλη τη σχολική Κοινότητα αλλά και την Τοπική Κοινωνία πιο κοντά στο σχολείο παράλληλα όμως να δώσει την ευκαιρία σε όλους να ενημερωθούν από υπεύθυνους επιστήμονες για ποικίλα θέματα που οι ίδιοι θα επιλέξουν.

 • 2022-04-12 εισήγηση του υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

  «ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ»
  «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ»
  Σχολικό Έτος 2021-2022
  1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

  Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

  Σας ενημερώνουμε ότι ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Καθηγητών του Σχολείου μας αποφάσισαν  να υλοποιήσουν  την δράση « Ανοιχτό Σχολείο Μανόλης Ανδρόνικος» ανοίγοντας  το σχολείο μας προς την κοινωνία.

  Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά  την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 στις 7.30 μ.μεισήγηση του υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού  της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Θεσσαλονίκης κ.Κ.Τσαπουρνά με θέμα «Επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού στην επόμενη τάξη και ενημέρωση για τις σχολές του μηχανογραφικού δελτίου για την Γ΄Λυκείου» . Μετά το τέλος της  διάλεξης θα αφιερωθεί  χρόνος για συζήτηση.

  Σας παρακαλούμε, για να παρακολουθήσετε την ομιλία,  να μπείτε στον σύνδεσμο:

  Join Zoom Meeting
  https://authgr.zoom.us/j/6460714432?pwd=RFlicmFITEUxOVNaQkxJWGNESG1xQT09

 • 2022-04-13 «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ»

  «ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ»
  «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ»
  Σχολικό Έτος 2021-2022
  1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

  Στο πλαίσιο της δράσης «Ανοιχτό Σχολείο Μανόλης Ανδρόνικος» πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 (7.30-9 μ.μ.) εισήγηση του υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Θεσσαλονίκης κ.Κ.Τσαπουρνά με θέμα «Επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού στην επόμενη τάξη (Α΄, Β΄Λυκείου) και ενημέρωση για τις σχολές του μηχανογραφικού δελτίου για την Γ΄Λυκείου» . Μετά το τέλος της διάλεξης ακολούθησε συζήτηση μεταξύ του εισηγητή, των κηδεμόνων και των μαθητών, που παρακολούθησαν την παρουσίαση.

 • 2022-05-04 Σχολικός Εκφοβισμός: Μορφές - Αίτια-  Αποτελεσματικοί τρόποι Πρόληψης & Διαχείρισης περιστατικών ενδοσχολικής βίας από την μεριά των γονέων και του σχολείου

  «ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ»
  «Σχολικός Εκφοβισμός:
  Μορφές - Αίτια-  Αποτελεσματικοί τρόποι Πρόληψης &
  Διαχείρισης περιστατικών ενδοσχολικής βίας από την μεριά
  των γονέων και του σχολείου»

  Σχολικό Έτος 2021-2022
  1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

  Αγαπητοί κηδεμόνες και εκπαιδευτικοί,

   Σας ενημερώνουμε ότι ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Καθηγητών του Σχολείου μας αποφάσισαν  να υλοποιήσουν  την δράση « Ανοιχτό Σχολείο «Μανόλης Ανδρόνικος» ανοίγοντας  το σχολείο μας προς την κοινωνία.

  Στο πλαίσιο αυτής της δράσης την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 στις 7.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά εισήγηση της Μ.Sc Οικογενειακής Θεραπεύτριας, Ψυχολόγου στο 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννας Ρεϊζοπούλουμε θέμα«Σχολικός Εκφοβισμός: Μορφές - Αίτια-  Αποτελεσματικοί τρόποι Πρόληψης & Διαχείρισης περιστατικών ενδοσχολικής βίας από την μεριά των γονέων και του σχολείου»,που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και στους κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του 1ου Πρότυπου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» και της Γ΄τάξης του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης. Μετά το τέλος της  διάλεξης θα αφιερωθεί  χρόνος για συζήτηση.

    Σας παρακαλούμε, για να παρακολουθήσετε την ομιλία,  να μπείτε στον σύνδεσμο:

  Join Zoom Meeting
  https://authgr.zoom.us/j/6460714432?pwd=RFlicmFITEUxOVNaQkxJWGNESG1xQT09

 • 2022-05-05 Σχολικός Εκφοβισμός: Μορφές - Αίτια- Αποτελεσματικοί τρόποι Πρόληψης & Διαχείρισης περιστατικών ενδοσχολικής βίας από την μεριά των γονέων και του σχολείου

  «ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ»
  Σχολικός Εκφοβισμός:
  Μορφές - Αίτια- Αποτελεσματικοί τρόποι Πρόληψης &
  Διαχείρισης περιστατικών ενδοσχολικής βίας από την μεριά
  των γονέων και του σχολείου

  Σχολικό Έτος 2021-2022
  1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

  Την Τετάρτη 4-5-2022, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ττης Δράσης «Ανοιχτό Σχολείο» του 1ο Πρότυπου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Διαδικτυακή Oμιλία από την Οικογενειακή Ψυχολόγο κ. Ιωάννα Ρεϊζοπούλου, Μ.Sc με θέμα:

  Σχολικός Εκφοβισμός:
  Μορφές - Αίτια- Αποτελεσματικοί τρόποι Πρόληψης &
  Διαχείρισης περιστατικών ενδοσχολικής βίας από την μεριά των γονέων και του σχολείου
   

 • 2022-05-11 Μετανάστευση υψηλής ειδίκευσης (Brain drain) από την Ελλάδα

  «ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ»
  «Μετανάστευση υψηλής ειδίκευσης (Brain drain) από την Ελλάδα»
  Σχολικό Έτος 2021-2022
  1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

  Αγαπητοί κηδεμόνες,μαθητές και μαθήτριες, απόφοιτοι και εκπαιδευτικοί,

  Σας ενημερώνουμε ότι ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Καθηγητών του Σχολείου μας αποφάσισαν  να υλοποιήσουν  την δράση « Ανοιχτό Σχολείο Μανόλης Ανδρόνικος» ανοίγοντας  το σχολείο μας προς την κοινωνία.

  Στο πλαίσιο αυτής της δράσης την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 στις 7.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά εισήγηση  του καθηγητή δρ. Θεοδόση Συκάμε θέμα «Μετανάστευση υψηλής ειδίκευσης (Brain drain) από την Ελλάδα»,που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, στους κηδεμόνες, στους μαθητές και μαθήτριες και στους αποφοίτους  του 1ου Πρότυπου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος.

  Μετά το τέλος της  διάλεξης θα αφιερωθεί  χρόνος για συζήτηση.

  Σας παρακαλούμε, για να παρακολουθήσετε την ομιλία,  να μπείτε στον σύνδεσμο:

 • 2022-05-18 ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ εισήγηση - Γονείς και διαχείριση άγχους

  «ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ»
  Εισήγηση  της Ψυχολόγου  κ. Εύας Γιαννούλημε θέμα
  «Γονείς και διαχείριση άγχους»
   

  Σχολικό Έτος 2021-2022
  1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

  Την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 στις 7.30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η τελευταία ομιλία   στο πλαίσιο της δράσης« Ανοιχτό Σχολείο «Μανόλης Ανδρόνικος».Ήταν η διαδικτυακή εισήγηση  της Ψυχολόγου  κ. Εύας Γιαννούλημε θέμα «Γονείς και διαχείριση άγχους»,που απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς, στους κηδεμόνες, και δευτερευόντως σε μαθητές του 1ου Πρότυπου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος».

 • 2022-05-18 ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ προσκληση - Γονείς και διαχείριση άγχους

  «ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ»
  «Γονείς και διαχείριση άγχους»
  Σχολικό Έτος 2021-2022
  1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

  Αγαπητοί κηδεμόνες και εκπαιδευτικοί,

  Σας προσκαλούμε στην τελευταία ομιλία που παρουσιάζεται φέτος στο πλαίσιο της δράσης« Ανοιχτό Σχολείο «Μανόλης Ανδρόνικος». 

  Την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 στις 7.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά εισήγηση της Ψυχολόγου κ. Εύας Γιαννούλημε θέμα «Γονείς και διαχείριση άγχους»,που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, στους κηδεμόνες, και δευτερευόντως σε μαθητές του 1ου Πρότυπου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος». Πρόκειται για θέμα το οποίο προτίμησε η πλειοψηφία των κηδεμόνων που απάντησαν σε σχετικό ερωτηματολόγιο και επιλέξαμε να παρουσιαστεί λίγο πριν από τις εξετάσεις.

  Η κ.Εύας Γιαννούλη είναιΨυχολόγος (MRes Κοινωνική Έρευνα,NLP Coach, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Γονέων (ΑΗΗP), Μέλος Βρετανών Ψυχολόγων (MBPsS).

  Σας παρακαλούμε, για να παρακολουθήσετε την ομιλία,  να μπείτε στον σύνδεσμο:

 • 2022-05-23 ψηφιακά έργα

  Ψηφιακά έργα σε γερμανική γλώσσα
  ως ατομικές ή ομαδικές εργασίες

  Σχολικό Έτος 2021-2022
  1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

  Κατά το δεύτερο τετράμηνο οι μαθητές, -τριες της Α΄ και Β΄ Λυκείου δημιούργησαν για το μάθημα των Γερμανικών ψηφιακά έργα σε γερμανική γλώσσα ως ατομικές ή ομαδικές εργασίες. Οι μαθητές, -τριες της Α΄ τάξης δημιούργησαν ψηφιακές αφίσες όπου παρουσίασαν τις διατροφικές τους συνήθειες και προτιμήσεις ενώ οι μαθητές, -τριες της Β΄ τάξης δημιούργησαν βίντεο ψηφιακής αφήγησης στα οποία περιέγραψαν κάποιες καλοκαιρινές διακοπές που τους έχουν μείνει αξέχαστες. Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζονται εργασίες και από τις δύο τάξεις. Καλό καλοκαίρι!

 • 2022-05-24 Κλικ προστάτευσε τον εθελοντισμό

  Κλικ προστάτευσε τον εθελοντισμό
  Σχολικό Έτος 2021-2022
  1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

  Το 1ο Πρότυπο ΓΕΛ συμμετείχε στην δράση "Κλικ, προστάτευσε το..." και προστάτευσε τον εθελοντισμό.

  ΦωτογραφίεςΕθελοντισμός και ζώα,

 • Ανοιχτό Σχολείο

Πρόσθετες πληροφορίες