Δηλώσεις συμμετοχής

Υλοποίηση Σεμιναρίου Δημιουργητών Πειραμάτων

Οι παρακάτω είκοσι πέντε (25) συνάδελφοι επιλέγησαν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο.

Οι τελευταίοι πέντε συνάδελφοι είναι αναπληρωματικοί

Πρόσθετες πληροφορίες