Ο Asterix στη Θεσσαλονίκη
σχολ. έτος 2012-13

Κατά το σχολικό έτος 2012-13 υλοποιήθηκε από τα δύο τμήματα της Α΄Λυκείου στο πλαίσιο της ύλης της Αρχαίας Ιστορίας και με υπεύθυνη καθηγήτρια την Βασιλική Γκράτζιου το πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο "Ο Asterix στη Θεσσαλονίκη". Το πρόγραμμα, που σχετίζεται και με τη Δημιουργική Γραφή, παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Πολιτιστικών προγραμμάτων και στη σχετική Ημερίδα για τους καθηγητές τον Μάιο του 2013.

Βασιλική Γκράτζιου

Η αφίσσα και η παρουσίαση

Πρόσθετες πληροφορίες