Συμμετοχή του σχολείου μας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ"

 

Το σχολείο μας από τις αρχές του 2013 συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ, κατέχοντας τη θέση του Εθνικού Φορέα-Συντονιστή για την Ελλάδα. Το πρόγραμμα ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ έχει ως βασικό στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 

ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τη Νανοτεχνολογία και τις εφαρμογές της στη σύγχρονη κοινωνία. Προνομιακός χώρος για την ενημέρωση αυτή, κρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι τα σχολεία και γενικότερα ο χώρος της εκπαίδευσης. Ετσι για το σκοπό αυτό προτείνεται η πιλοτική εφαρμογή στα σχολεία εκπαιδευτικού υλικού για τη νανοτεχνολογία που χωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες:

1.      Μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Moodleστις εξής θεματικές ενότητες: α. Νανοτεχνολογία στους εξωτερικούς χώρους (βελτιωμένος αθλητικός εξοπλισμός, στρώματα νανοϋλικών, βελτιωμένες ηλιακές κυψελίδες), β. Νανοτεχνολογία στους εσωτερικούς χώρους (φίλτρα και καθαριστικά αέρα, εύκαμπτα ηλεκτρονικά στοιχεία, αισθητήρες τροφής) και γ. Νανοτεχνολογία μέσα μας (μηχανική ιστών του ανθρώπινου σώματος, μεταφορά φαρμακευτικών ουσιών και διαγνωστικές συσκευές).

2.      Δύο βίντεο για την τρέχουσα επιστημονική έρευνα στον τομέα της νανοτεχνολογίας (νανοτεχνολογία του DNA, επιπτώσεις της νανοτεχνολογίας στο περιβάλλον).

3.      Δύο εργαστηριακά πειράματα (μεταφορά φαρμακευτικών ουσιών και λεπτά υμένια στη νανοκλίμακα).

4.      Ένα εικονικό πείραμα προσομοίωσης ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σήραγγας.

Το σχολείο μας εργάζεται σε όλους τους παραπάνω τομείς. Σε κάποιους από αυτούς μάλιστα έχει ήδη προχωρήσει η σχετική εργασία ομάδων μαθητών. Η ενημέρωση των μαθητών μας σχετικά με τη νανοτεχνολογία θα τους δώσει τη δυνατότητα να προβληματιστούν σε βάθος σχετικά με τις εφαρμογές της στη σύγχρονη ζωή. Ακόμη θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν επιμορφωτικές δράσεις ώστε να ενημερώσουν σχετικά με τη νανοτεχνολογία και τις εφαρμογές της το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Την πύλη του ευρωπαϊκού προγράμματος ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.nanopinion.eu/el

Περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και τα ονόματα των ευρωπαϊκών σχολείων και των άλλων επιστημονικών φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.nanopinion.eu/el/node/168

Τα μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Moodleμπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://nanopinion-edu.eu/

 

      

 

Πρόσθετες πληροφορίες