Οι κοινωνικές αξίες των μαθητών του 1ου ΠΠΛ : εμπειρική έρευνα

Την Τετάρτη 14/1/2014, 18:00'-19:00' θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της κοινωνικής έρευνας με τίτλο: "Οι κοινωνικές αξίες των μαθητών του 1ου ΠΠ Λυκείου Θεσσαλονίκης: εμπειρική έρευνα". Την έρευνα θα παρουσιάσουν οι μαθητές της Β' Λυκείου Χριστόφορος Θεοδούλου, Ρόζμαρι Τζουρέλη και Βάγια Χατζούδη. Η παρουσία σας θα μάς χαροποιήσει ιδιαίτερα.

Από 19:00 έως 21:00 θα γίνει συνάντηση με τους γονείς με σκοπό την ενημέρωση τους  για την πρόοδο των μαθητών

Δείτε την αφίσσα

Πρόσθετες πληροφορίες