Διαθεματική διδασκαλία με θέμα: Μία Σύνοδος ανάμεσα στις δύο Εκκλησίες

Την Τρίτη 13-01-2015 παρουσιάστηκε μία διαθεματική διδασκαλ'ία με συνεργασία των εκπαιδευτικών μας Δ. Σαλονικίδη φιλόλογο και Κ. Αντικουλάνη θεολόγο. Στο πλαίσιο της διαθεματικής οι μαθητές μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων αναπαρέστησαν μία Σύνοδο μεταξύ της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας. Πήραν ρόλους προβάλλοντας τα επιχειρήματα των δύο εκκλησιών για διαφορές όπως το filioque, το παπικό πρωτείο και την χρήση των αζύμων στην Θ. Λειτουργία. Η διαθεματική διδασκαλία μέσα από το παιχνίδι ρόλων αποτέλεσε δειγματική διδασκαλία για ομάδα φοιτ ητών του μαθήματος της Διδακτικής και τον υπεύθυνο καθηγητή του κ. Αθανάσιο Στογιαννίδη του Τμήματος θεολογίας του Α.Π.Θ.  Την διδασκαλία ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Δείτε το σχετικό βίντεο 

Πρόσθετες πληροφορίες