Επιστημονικού Χαρακτήρα

Οι κοινωνικές αξίες των μαθητών του 1ου ΠΠ Λυκείου Θεσσαλονίκης
εμπειρική έρευνα

Τετάρτη 14/1/2014, 18:00'-19:00'

Παρουσιαστηκαν τα αποτελέσματα της κοινωνικής έρευνας με τίτλο: "Οι κοινωνικές αξίες των μαθητών του 1ου ΠΠ Λυκείου Θεσσαλονίκης: εμπειρική έρευνα". Την έρευνα παρουσιάσαν οι μαθητές της Β' Λυκείου Χριστόφορος Θεοδούλου, Ρόζμαρι Τζουρέλη και Βάγια Χατζούδη. 

Διαβάστε την περιγραφή της έρευνας

Δείτε το σχετικό βίντεο απο την παρουσίαση

Διαθεματική διδασκαλία με θέμα: Μία Σύνοδος ανάμεσα στις δύο Εκκλησίες

Την Τρίτη 13-01-2015 παρουσιάστηκε μία διαθεματική διδασκαλ'ία με συνεργασία των εκπαιδευτικών μας Δ. Σαλονικίδη φιλόλογο και Κ. Αντικουλάνη θεολόγο. Στο πλαίσιο της διαθεματικής οι μαθητές μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων αναπαρέστησαν μία Σύνοδο μεταξύ της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας. Πήραν ρόλους προβάλλοντας τα επιχειρήματα των δύο εκκλησιών για διαφορές όπως το filioque, το παπικό πρωτείο και την χρήση των αζύμων στην Θ. Λειτουργία. Η διαθεματική διδασκαλία μέσα από το παιχνίδι ρόλων αποτέλεσε δειγματική διδασκαλία για ομάδα φοιτ ητών του μαθήματος της Διδακτικής και τον υπεύθυνο καθηγητή του κ. Αθανάσιο Στογιαννίδη του Τμήματος θεολογίας του Α.Π.Θ.  Την διδασκαλία ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Δείτε το σχετικό βίντεο 

Οι κοινωνικές αξίες των μαθητών του 1ου ΠΠΛ : εμπειρική έρευνα

Την Τετάρτη 14/1/2014, 18:00'-19:00' θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της κοινωνικής έρευνας με τίτλο: "Οι κοινωνικές αξίες των μαθητών του 1ου ΠΠ Λυκείου Θεσσαλονίκης: εμπειρική έρευνα". Την έρευνα θα παρουσιάσουν οι μαθητές της Β' Λυκείου Χριστόφορος Θεοδούλου, Ρόζμαρι Τζουρέλη και Βάγια Χατζούδη. Η παρουσία σας θα μάς χαροποιήσει ιδιαίτερα.

Από 19:00 έως 21:00 θα γίνει συνάντηση με τους γονείς με σκοπό την ενημέρωση τους  για την πρόοδο των μαθητών

Δείτε την αφίσσα

Πρόσθετες πληροφορίες