Το σπήλαιο του Πλάτωνα ως ερμηνευτικό πλαίσιο μισαλλόδοξων ιδεολογιών

Το σπήλαιο του Πλάτωνα ως ερμηνευτικό πλαίσιο μισαλλόδοξων ιδεολογιών: Διεπιστημονική προσέγγιση μέσα από τη Φιλοσοφία και την Κοινωνιολογία

Διαβάστε το άρθρο εδώ