ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: Παιδαγωγική αξιοποίηση του λάθους στην εκπαιδευτική διαδικασία ΦΑΣΗ:Β΄(Σχολικό Ετος 2014-15)

Την Πέμπτη, 4-12-2014, πραγματοποιήθηκε στο 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος», κατά την 6η και 7η διδακτική ώρα, επίσκεψη παιδαγωγικού χαρακτήρα της Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων Ανατολικής Θεσσαλονίκης, κυρίας Αναστασίας Βακαλούδη. Στόχος της παιδαγωγικής αυτής επίσκεψης ήταν η συζήτηση, με τους μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης του σχολείου, του τρόπου αξιολόγησης του μαθήματος της Ιστορίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης και η παρουσίαση της μεθοδολογίας ανάλυσης ιστορικών πηγών. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης καινοτόμου δράσης του σχολείου μας, με στόχο την παιδαγωγική αξιοποίηση των λαθών των μαθητών στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Οι στόχοι της συγκεκριμένης δράσης είναι:

1. ανάπτυξη της κριτικής, αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας των μαθητών,

2. ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης των επιστημολογικών και μεθοδολογικών προϋποθέσεων της γνώσης,

3. αναβάθμιση της διαδικασίας προετοιμασίας των μαθητών του Λυκείου για τις ενδοσχολικές  και Πανελλαδικές εξετάσεις, ώστε αυτή να μην στηρίζεται μόνο στην απομνημόνευση και

4.ενίσχυση των γλωσσικών, γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, μέσα από τη δημιουργία σχέσεων μαθητείας με τα κατάλληλα καταρτισμένα στελέχη της εκπαίδευσης.

Η επίσκεψη της Σχολικής Συμβούλου πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της διδάσκουσας το μάθημα της Ιστορίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης στην Γ΄ Λυκείου, κυρίας Δέσποινας Ποιμενίδου και ύστερα από σχετική συζήτηση με τους μαθητές, οι οποίοι και ήταν ενήμεροι σχετικά με την επικείμενη συνάντηση 3 με 4 εβδομάδες νωρίτερα. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να καταγράφουν και να συγκεντρώνουν τις απορίες τους αναφορικά με μεθοδολογικά ζητήματα και ζητήματα αξιολόγησης, ώστε να συζητηθούν αρχικά στο πλαίσιο της σχολικής τάξης και στη συνέχεια να αξιοποιηθούν και στη συζήτηση με τη Σύμβουλο. Με τον τρόπο αυτό εκτιμήθηκε ότι οι μαθητές θα βοηθηθούν στην οργάνωση της μελέτης τους και στην οριστική επίλυση μεθοδολογικών ζητημάτων.

Η συζήτηση-παρουσίαση πραγματοποιήθηκε σε ευχάριστο κλίμα. Προηγήθηκε η παρουσίαση από τη Σχολική Σύμβουλο του τρόπου αξιολόγησης του μαθήματος της Ιστορίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης σε πανελλαδικό επίπεδο και δόθηκαν κάποιες γενικές οδηγίες και διευκρινίσεις. Στη συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση της μεθοδολογίας ανάλυσης πηγών με σχετικά παραδείγματα (Ανάλυση ιστορικού παραθέματος με τη μέθοδο της σύνθεσης και της παράθεσης, ανάλυση πίνακα, ανάλυση γελοιογραφίας). Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης ακολούθησε σχετική συζήτηση, στο πλαίσιο της οποίας οι μαθητές εξέφρασαν τις απορίες τους αναφορικά με μεθοδολογικά ζητήματα και τον προβληματισμό τους για τη σωστή διαχείριση του χρόνου στις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι μαθητές συμμετείχαν στη συζήτηση με θάρρος και ειλικρίνεια, γεγονός που πιστοποιεί την κατανόηση από μέρους τους του λόγου πραγματοποίησης της συγκεκριμένης επίσκεψης. Από διευκρινιστικές ερωτήσεις που τους απηύθυνε η διδάσκουσα την επόμενη μέρα, εκτιμάται ότι η παιδαγωγική αυτή επίσκεψη είχε θετικά αποτελέσματα, καθώς αποσαφηνίστηκαν και τα πλέον σκοτεινά σημεία και βοηθήθηκαν οι μαθητές στη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων, στην οργάνωση της μελέτης τους και στην πληρέστερη κατανόηση μεθοδολογικών ζητημάτων που σχετίζονται με τον τρόπο συγγραφής των θεμάτων Γ  και Δ (Ανάλυση Πηγών) στο μάθημα της Ιστορίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης.

Από τη Διεύθυνση 

Πρόσθετες πληροφορίες