1Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Την Τρίτη, 11/12/2018, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 1η Γενική Συνέλευση της Κοινότητας Δημοκρατίας και Ευθύνης (ΚΔΕ), του καινούριου θεσμού που λειτουργεί στο σχολείο μας από την αρχή του σχολικού έτους, με πρωτοβουλία του οικονομολόγου του σχολείου μας Θεοδόση Συκά. Μαθητές/-τριες και καθηγητές/-τριες συγκεντρώθηκαν την 7η ώρα του σχολικού προγράμματος στην αίθουσα εκδηλώσεων, όπου συζήτησαν και ψήφισαν πάνω στο θέμα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα τον τρόπο εκφώνησης της πρωινής προσευχής, αποφασίζοντας τελικά, σε ανοιχτή ψηφοφορία και με ανάταση της χειρός, την δια βοής, με συμμετοχή όλων, εκφώνηση της πρωινής προσευχής κατά την ώρα της πρωινής συγκέντρωσης.

Το συγκεκριμένο θέμα προέκυψε, σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της Κοινότητας Δημοκρατίας και Ευθύνης (ΚΔΕ) μέσα από συζητήσεις των μαθητών/- τριών με συμμαθητές/-τριές τους από την Ομάδα Κοινωνικού Κλίματος και την Ομάδα Δικαιοσύνης και Επίλυσης Διαφορών και κατατέθηκε στην τρίτη Ομάδα Αρμοδιοτήτων, το Προεδρείο της Συνέλευσης, η οποία και το έθεσε προς συζήτηση και ψήφιση στη Γενική Συνέλευση.

Η άψογη τήρηση τόσο των Κανόνων του Διαλόγου όσο και του Κανονισμού Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης κατά την πρώτη αυτή συνέλευση της Ολομέλειας της σχολικής μας κοινότητας, σε ένα κλίμα εποικοδομητικού διαλόγου και συναίνεσης, αποτελεί καλό οιωνό για τη συνέχεια της προσπάθειας, που στόχο έχει το σχολείο να λειτουργήσει ως διαβουλευτική δημοκρατία, οι μαθητές να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση των κανόνων συμβίωσης και στη διακυβέρνηση του σχολείου και να σκέφτονται και να πράττουν ως υπεύθυνοι και ηθικά αυτόνομοι πολίτες, σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας της ΚΔΕ.

Φωτογραφίες