Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε. Μ. Ε.) διοργανώνει τον 74ο Διαγωνισμό (Π. Μ. Δ.), «Ο ΘΑΛΗΣ», στα Μαθηματικά, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 9.00 π.μ. Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές  των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων, όλων των τάξεων των Γενικών Λυκείων και  των Επαγγελματικών Λυκείων. Οι δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στο σχολείο που φοιτούν, μέχρι και την 11 Οκτωβρίου 2013, και θα διαβιβασθούν άμεσα στις Διευθύνσεις όπου ανήκουν.

 

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει τρεις (3) ώρες. Τα γραπτά των μαθητών θα αποσταλούν για βαθμολόγηση στην Επιτροπή Διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε. στην Αθήνα ή στα κατά τόπους Παραρτήματά της (όπου αυτά υπάρχουν). 

Οι μαθητές, που θα διακριθούν στο διαγωνισμό  «Ο ΘΑΛΗΣ», θα κληθούν να συμμετάσχουν στον επόμενο διαγωνισμό  «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», που θα διεξαχθεί στις 18  Ιανουαρίου 2014.  Στη συνέχεια, οι διακριθέντες στον  «ΕΥΚΛΕΙΔΗ» θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» στις 22 Φεβρουαρίου 2014, προκειμένου να επιλεγεί η Εθνική ομάδα.

Πρόσθετες πληροφορίες