Πολυήμερη εκδρομή Σχολ. Έτους 2015-2016
από 12/12/2015 έως 18/12/2015
Ενημέρωση γονέων της Γ΄ Λυκείου

1. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ώρα προσέλευσης των μαθητών στο σχολείο για την  έναρξη της πολυήμερης εκδρομής τους έχει αλλάξει. Νέα ώρα προσέλευσης 00:15?.

2. Καλούμε τους μαθητές και τις γονείς τους, κατά το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι και την ημέρα της αναχώρησης, να ενημερώνονται τακτικά από την ιστοσελίδα του σχολείου για ενδεχόμενες αλλαγές στο πρόγραμμα της εκδρομής.

3. Να υπενθυμίσουμε ότι η συνεργασία όλων, μαθητών και γονέων, είναι απαραίτητη για την ασφαλή και γενικότερα επιτυχή διεξαγωγή της εκδρομής.