ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΚΑΙ ΣΤΑ ΡΩΜΑΪΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Ο ASTERIX ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

 

Την Πέμπτη 28.3.2013 οι μαθητές και των δύο τμημάτων της Α΄τάξης του σχολείου μας, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος «Ο Αsterix στη Θεσσαλονίκη», επισκέφθηκαν μαζί με την υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Βασιλική Γκράτζιου το Μουσείο Εκμαγείων του Α.Π.Θ., τα ρωμαϊκά μνημεία της Θεσσαλονίκης (Ροτόντα, Γαλεριανό συγκρότημα, Ρωμαϊκή Αγορά) και το Μουσείο της Ρωμαϊκής Αγοράς. Ομάδες μαθητών ξενάγησαν τους συμμαθητές τους στα μνημεία.

Ακολουθούν φωτογραφίες από την εκπαιδευτική επίσκεψη.

 

Rom Thess3

Rom Thess2

Rom Thess1