Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Εταιρεία BETA CAE στο Σχολάρι

Μαθητές του Σχολείου από την Β' και Γ' Λυκείου (39 άτομα) θα επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας Εξειδικευμένου Λογισμικού BETA CAE στο Σχολάρι. Η μετακίνηση θα γίνει στα πλαίσια καινοτόμων δράσεων του Σχολείου και θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο. Προς τον σκοπό αυτό λήφθηκαν τρεις προσφορές όπως παρακάτω: HERODOTUS Tours 100?, EXCELLENT travel services 150? και ATHOS HELLAS 500?.