Άρθρα, Συνελεύσεις, Αξιολογήσεις, ...

5Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Φωτογραφίες

Την Τετάρτη, 15/5, την 7η ώρα του σχολικού προγράμματος, διεξήχθη στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου η 5η και τελευταία για φέτος Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της Κοινότητας Δημοκρατίας και Ευθύνης (ΚΔΕ), η οποία είχε απολογιστικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, οι Ομάδες Αρμοδιοτήτων έκαναν σύντομο απολογισμό του έργου τους και, κατόπιν, έγιναν τοποθετήσεις αποτίμησης της ΚΔΕ. Επισημάνθηκαν δυσκολίες, όπως τα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια της συζήτησης και ψηφοφορίας ή η μη καθολική πάντα εφαρμογή των αποφάσεων της ΚΔΕ, αλλά συνολικά κρίθηκε θετικότατη η συμβολή της στη δημοκρατική λειτουργία,  την αύξηση της συμμετοχικότητας και στην ποιότητα του διαλόγου στο σχολείο. Ταυτόχρονα, έγιναν προτάσεις για ενίσχυση της λειτουργίας της, με πιο χαρακτηριστικές:

  • τη δημιουργία Ομίλου με το ίδιο θέμα,
  • τη δίωρη αντί για μονόωρη  διάρκειά της,
  • τις ημερήσιες συνελεύσεις ανά τετράμηνο,
  • την γραπτή και έγκαιρη κατάθεση των τροπολογιών, προκειμένου να υπάρχει χρόνος για διαβούλευση και εκ νέου τροπολογίες πάνω σε αυτές, 
  • την επέκταση της θεματολογίας της σε κοινωνικοπολιτικά ζητήματα,
  • τη διάχυση των θεμάτων και της διαδικασίας στη λειτουργία των τμημάτων,
  • την αιτιολόγηση των υποβαλλόμενων στη ΓΣ προτάσεων στη βάση ηθικών αρχών, ώστε να περιοριστεί το ενδεχόμενο να ψηφίζονται προτάσεις που εδράζονται σε ιδιοτελή κριτήρια.

4Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Φωτογραφίες

Την Τρίτη 9-4-2019, την 7η ώρα, πραγματοποιήθηκε η 4η Γενική Συνέλευση της Κοινότητας Δημοκρατίας και Ευθύνης (ΚΔΕ).  Μαθητές/-τριες και καθηγητές/-τριες συγκεντρώθηκαν την 7η ώρα του σχολικού προγράμματος στην αίθουσα εκδηλώσεων, όπου συζήτησαν και ψήφισαν πάνω στο θέμα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα επί των άρθρων 30 και 33 του σχολικού κανονισμού, τα οποία αφορούν τη συμπεριφορά των μαθητών/-τριών στο μάθημα και συγκεκριμένα ορίζουν ότι οι μαθητές/-τριες θα πρέπει:

«30.  Να συμμετέχουμε ενεργά στη διεξαγωγή του μαθήματος δίνοντας όλο το ενδιαφέρον και την προσοχή μας και να διευκολύνουμε τους εκπαιδευτικούς στην επιτέλεση του διδακτικού τους έργου.

3Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Φωτογραφίες

Την Τετάρτη, 06/03/2019, πραγματοποιήθηκε η 3η Γενική Συνέλευση της Κοινότητας Δημοκρατίας και Ευθύνης (ΚΔΕ).  Μαθητές/-τριες και καθηγητές/-τριες συγκεντρώθηκαν την 7η ώρα του σχολικού προγράμματος στην αίθουσα εκδηλώσεων, όπου συζήτησαν και ψήφισαν πάνω στο θέμα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα επί του άρθρου 27 του Σχεδίου Σχολικού Κανονισμού που αφορά στην εξωτερική εμφάνιση - ένδυση.

2Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Φωτογραφίες

Την Τρίτη, 29/01/2019, πραγματοποιήθηκε η 2η Γενική Συνέλευση της Κοινότητας Δημοκρατίας και Ευθύνης (ΚΔΕ), του καινούριου θεσμού που λειτουργεί στο σχολείο μας από την αρχή του σχολικού έτους. Μαθητές/-τριες και καθηγητές/-τριες συγκεντρώθηκαν την 7η ώρα του σχολικού προγράμματος στην αίθουσα εκδηλώσεων, όπου συζήτησαν και ψήφισαν πάνω στο θέμα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα επί του άρθρου 26 του Σχεδίου Σχολικού Κανονισμού που αφορά στην αντιμετώπιση της καθυστερημένης προσέλευσης των μαθητών κατά την 1η ώρα του σχολικού προγράμματος.

Εργαστήρι Ηθικής Ανάπτυξης
Η αξιολόγηση Σχολ. Έτους 2017-2018

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Εργαστηρίου Ηθικής Ανάπτυξης για τα έτη 2017-2018

1Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Την Τρίτη, 11/12/2018, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 1η Γενική Συνέλευση της Κοινότητας Δημοκρατίας και Ευθύνης (ΚΔΕ), του καινούριου θεσμού που λειτουργεί στο σχολείο μας από την αρχή του σχολικού έτους, με πρωτοβουλία του οικονομολόγου του σχολείου μας Θεοδόση Συκά. Μαθητές/-τριες και καθηγητές/-τριες συγκεντρώθηκαν την 7η ώρα του σχολικού προγράμματος στην αίθουσα εκδηλώσεων, όπου συζήτησαν και ψήφισαν πάνω στο θέμα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα τον τρόπο εκφώνησης της πρωινής προσευχής, αποφασίζοντας τελικά, σε ανοιχτή ψηφοφορία και με ανάταση της χειρός, την δια βοής, με συμμετοχή όλων, εκφώνηση της πρωινής προσευχής κατά την ώρα της πρωινής συγκέντρωσης.

Εργαστήρι Ηθικής Ανάπτυξης
Η αξιολόγηση Σχολ. Έτους 2016-2017

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Εργαστηρίου Ηθικής Ανάπτυξης για τα έτη 2016-2017

Πρόσθετες πληροφορίες