2Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Φωτογραφίες

Την Τρίτη, 29/01/2019, πραγματοποιήθηκε η 2η Γενική Συνέλευση της Κοινότητας Δημοκρατίας και Ευθύνης (ΚΔΕ), του καινούριου θεσμού που λειτουργεί στο σχολείο μας από την αρχή του σχολικού έτους. Μαθητές/-τριες και καθηγητές/-τριες συγκεντρώθηκαν την 7η ώρα του σχολικού προγράμματος στην αίθουσα εκδηλώσεων, όπου συζήτησαν και ψήφισαν πάνω στο θέμα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα επί του άρθρου 26 του Σχεδίου Σχολικού Κανονισμού που αφορά στην αντιμετώπιση της καθυστερημένης προσέλευσης των μαθητών κατά την 1η ώρα του σχολικού προγράμματος.

Το συγκεκριμένο ζήτημα εισηγήθηκαν, σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της Κοινότητας Δημοκρατίας και Ευθύνης (ΚΔΕ), οι ομάδες αρμοδιοτήτων και συγκεκριμένα η Ομάδα Κοινωνικού κλίματος και η Ομάδα δικαιοσύνης και επίλυσης διαφορών και κατατέθηκε στην τρίτη Ομάδα Αρμοδιοτήτων, το Προεδρείο τη Συνέλευσης, η οποία και το έθεσε προς συζήτηση και ψήφιση στη Γενική Συνέλευση.

Η διαβούλευση έγινε σε συναινετικό κλίμα και οι Κανόνες Διαλόγου τηρήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα του προς συζήτηση θέματος ανέδειξε ορισμένες αδυναμίες στη διεξαγωγή της διαδικασίας, οι οποίες έχουν καταγραφεί, πρόκειται να αντιμετωπιστούν από τις Ομάδες Αρμοδιοτήτων και να ενσωματωθούν στον Κανονισμό Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης.

Την πλειοψηφία των ψήφων συγκέντρωσε η πρόταση οι καθηγητές να λαμβάνουν απόφαση αν θα δέχονται με απουσία ή όχι τους μαθητές που καθυστερούν να εισέλθουν στην τάξη κατά την πρώτη ώρα του μαθήματος.

Δεδομένου ότι η απόφαση που ελήφθη δεν έλαβε υπόψη όλες τις παραμέτρους και οδηγίες του που θέτει το ΥΠΠΕΘ για το συγκεκριμένο θέμα, ο Σύλλογος Διδασκόντων συνήλθε σε σώμα και έλαβε την εξής απόφαση, συνδυάζοντας την απόφαση της ΓΣ και τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία:

Μαθητής/τρια που κατά την πρώτη διδακτική ώρα εισέρχεται στην τάξη μετά την είσοδο του εκπαιδευτικού παίρνει απουσία. Ο γονέας/κηδεμόνας του μπορεί, με έγγραφη αίτηση, να ζητήσει τη μη προσμέτρηση της απουσίας επισυνάπτοντας αντίστοιχα δικαιολογητικά. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ο Σύλλογος Διδασκόντων θα κρίνει εάν θα προσμετρηθεί ή όχι η ως άνω απουσία, κατά τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή αποτελεί το τροποποιημένο άρθρο 26 του Σχεδίου Σχολικού Κανονισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες