3Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Φωτογραφίες

Την Τετάρτη, 06/03/2019, πραγματοποιήθηκε η 3η Γενική Συνέλευση της Κοινότητας Δημοκρατίας και Ευθύνης (ΚΔΕ).  Μαθητές/-τριες και καθηγητές/-τριες συγκεντρώθηκαν την 7η ώρα του σχολικού προγράμματος στην αίθουσα εκδηλώσεων, όπου συζήτησαν και ψήφισαν πάνω στο θέμα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα επί του άρθρου 27 του Σχεδίου Σχολικού Κανονισμού που αφορά στην εξωτερική εμφάνιση - ένδυση.

Το συγκεκριμένο ζήτημα εισηγήθηκαν, σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της Κοινότητας Δημοκρατίας και Ευθύνης (ΚΔΕ), οι ομάδες αρμοδιοτήτων και συγκεκριμένα η Ομάδα Κοινωνικού κλίματος και η Ομάδα δικαιοσύνης και επίλυσης διαφορών και κατατέθηκε στην τρίτη Ομάδα Αρμοδιοτήτων, το Προεδρείο τη Συνέλευσης, η οποία και το έθεσε προς συζήτηση και ψήφιση στη Γενική Συνέλευση.

Η διαβούλευση έγινε σε συναινετικό κλίμα και οι Κανόνες Διαλόγου τηρήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό, ενώ κατά τη διαδικασία τόσο της συζήτησης όσο και της ψηφοφορίας ακολουθήθηκε ο νέος, τροποποιημένος από τις Ομάδες Αρμοδιοτήτων,  Κανονισμός Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης.

Την πλειοψηφία των ψήφων συγκέντρωσε η τροποποιημένη από τις Ομάδες Αρμοδιοτήτων πρόταση σύμφωνα με την οποία «Αναγνωρίζεται στους μαθητές η ελευθερία ένδυσης σύμφωνα με τις ενδυματολογικές τους προτιμήσεις. Παράλληλα, αναγνωρίζεται το σχολείο ως χώρος μάθησης, συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού. Συνεπώς, η εμφάνιση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους εύλογους περιορισμούς που αξιώνει το σχολικό περιβάλλον. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις εμφάνισης, οι οποίες θα κρίνονται ξεχωριστά, μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων θα προβαίνει σε διακριτική σύσταση. Η σύσταση θα γίνεται, κατά προτίμηση, από εκπαιδευτικό του ίδιου φύλου με αυτό του μαθητή προς τον οποίο απευθύνεται η σύσταση».

Η απόφαση αυτή αποτελεί το τροποποιημένο άρθρο 27 του Σχεδίου Σχολικού Κανονισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες