4Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Φωτογραφίες

Την Τρίτη 9-4-2019, την 7η ώρα, πραγματοποιήθηκε η 4η Γενική Συνέλευση της Κοινότητας Δημοκρατίας και Ευθύνης (ΚΔΕ).  Μαθητές/-τριες και καθηγητές/-τριες συγκεντρώθηκαν την 7η ώρα του σχολικού προγράμματος στην αίθουσα εκδηλώσεων, όπου συζήτησαν και ψήφισαν πάνω στο θέμα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα επί των άρθρων 30 και 33 του σχολικού κανονισμού, τα οποία αφορούν τη συμπεριφορά των μαθητών/-τριών στο μάθημα και συγκεκριμένα ορίζουν ότι οι μαθητές/-τριες θα πρέπει:

«30.  Να συμμετέχουμε ενεργά στη διεξαγωγή του μαθήματος δίνοντας όλο το ενδιαφέρον και την προσοχή μας και να διευκολύνουμε τους εκπαιδευτικούς στην επιτέλεση του διδακτικού τους έργου.

33. Σε κάθε περίπτωση, να μην παρεμποδίζουμε τη διεξαγωγή του μαθήματος με οποιονδήποτε τρόπο, ανεξαρτήτως της ψυχολογικής κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε ή/και του ενδιαφέροντος που μας δημιουργεί το μάθημα.»

Οι Ομάδες Αρμοδιοτήτων διαβουλεύτηκαν επί των άρθρων και προτείνουν τη συγχώνευσή τους στο παρακάτω τροποποιημένο άρθρο: 

«Έχουμε ευθύνη να συμβάλλουμε ατομικά και συλλογικά (ως μέλη της τάξης) στην ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση δεν παρεμποδίζουμε με οποιοδήποτε τρόπο τους καθηγητές να επιτελέσουν το έργο τους, αλλά και τους συμμαθητές μας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στο μάθημα

Η διαβούλευση έγινε σε συναινετικό κλίμα και οι Κανόνες Διαλόγου τηρήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Την πλειοψηφία των ψήφων συγκέντρωσε η τροποποιημένη από τις Ομάδες Αρμοδιοτήτων πρόταση με την επιπλέον τροποποίηση που προτάθηκε από μέλος της ΓΣ και υπερψηφίστηκε, σύμφωνα με την οποία:

«Έχουμε ευθύνη να συμβάλλουμε ατομικά και συλλογικά (ως μέλη της τάξης) στην ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση δεν παρεμποδίζουμε με οποιοδήποτε τρόπο τους καθηγητές να επιτελέσουν το έργο τους, αλλά και τους συμμαθητές μας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στο μάθημα. Ο μαθητής έχει δικαίωμα να μην προσέχει στο μάθημα, μόνο εφόσον δεν παρεμποδίζει τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές».

Η απόφαση αυτή αποτελεί το τροποποιημένο άρθρο 30 του Σχεδίου Σχολικού Κανονισμού.