5Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Φωτογραφίες

Την Τετάρτη, 15/5, την 7η ώρα του σχολικού προγράμματος, διεξήχθη στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου η 5η και τελευταία για φέτος Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της Κοινότητας Δημοκρατίας και Ευθύνης (ΚΔΕ), η οποία είχε απολογιστικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, οι Ομάδες Αρμοδιοτήτων έκαναν σύντομο απολογισμό του έργου τους και, κατόπιν, έγιναν τοποθετήσεις αποτίμησης της ΚΔΕ. Επισημάνθηκαν δυσκολίες, όπως τα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια της συζήτησης και ψηφοφορίας ή η μη καθολική πάντα εφαρμογή των αποφάσεων της ΚΔΕ, αλλά συνολικά κρίθηκε θετικότατη η συμβολή της στη δημοκρατική λειτουργία,  την αύξηση της συμμετοχικότητας και στην ποιότητα του διαλόγου στο σχολείο. Ταυτόχρονα, έγιναν προτάσεις για ενίσχυση της λειτουργίας της, με πιο χαρακτηριστικές:

  • τη δημιουργία Ομίλου με το ίδιο θέμα,
  • τη δίωρη αντί για μονόωρη  διάρκειά της,
  • τις ημερήσιες συνελεύσεις ανά τετράμηνο,
  • την γραπτή και έγκαιρη κατάθεση των τροπολογιών, προκειμένου να υπάρχει χρόνος για διαβούλευση και εκ νέου τροπολογίες πάνω σε αυτές, 
  • την επέκταση της θεματολογίας της σε κοινωνικοπολιτικά ζητήματα,
  • τη διάχυση των θεμάτων και της διαδικασίας στη λειτουργία των τμημάτων,
  • την αιτιολόγηση των υποβαλλόμενων στη ΓΣ προτάσεων στη βάση ηθικών αρχών, ώστε να περιοριστεί το ενδεχόμενο να ψηφίζονται προτάσεις που εδράζονται σε ιδιοτελή κριτήρια.

Η συζήτηση στις παραπάνω προτάσεις δεν ολοκληρώθηκε λόγω έλλειψης χρόνου και αποφασίστηκε η εκ νέου διαβούλευση κι η ψηφοφορία πάνω σε αυτές κατά την επόμενη σχολική χρονιά.

Πρόσθετες πληροφορίες