1Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΚΔΕ)

Σχολ. Έτος 2019-2020

Την Τρίτη, 19/11/2019, πραγματοποιήθηκε η 1η Γενική Συνέλευση της Κοινότητας Δημοκρατίας και Ευθύνης (ΚΔΕ).  Μαθητές/-τριες και καθηγητές/-τριες συγκεντρώθηκαν την 1η ώρα του σχολικού προγράμματος στην αίθουσα εκδηλώσεων, όπου συζήτησαν και ψήφισαν πάνω στο θέμα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα επί του άρθρου 37 του Σχεδίου Σχολικού Κανονισμού που αφορά στην καθαριότητα των σχολικών αιθουσών.

Το συγκεκριμένο ζήτημα εισηγήθηκαν, σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της Κοινότητας Δημοκρατίας και Ευθύνης (ΚΔΕ), οι Ομάδες Αρμοδιοτήτων και συγκεκριμένα η Ομάδα Κοινωνικού κλίματος και η Ομάδα δικαιοσύνης και επίλυσης διαφορών και κατατέθηκε στην τρίτη Ομάδα Αρμοδιοτήτων, το Προεδρείο τη Συνέλευσης, η οποία και το έθεσε προς συζήτηση και ψήφιση στη Γενική Συνέλευση.

Η διαβούλευση έγινε σε συναινετικό κλίμα, οι Κανόνες Διαλόγου και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης τηρήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Ωστόσο, υπήρξαν ορισμένες δυσκολίες και ενστάσεις επί της διαδικασίας της ψηφοφορίας, οι οποίες θα εξεταστούν από τις Ομάδες Αρμοδιοτήτων στις προσεχείς συνεδριάσεις τους.

Την πλειοψηφία των ψήφων συγκέντρωσε η πρόταση των Ομάδων Αρμοδιοτήτων σύμφωνα με την οποία:

 «Κατά το τελευταίο διάλειμμα πριν την λήξη του σχολικού ωραρίου, όλοι οι μαθητές με την επίβλεψη και την βοήθεια του εκπαιδευτικού της προτελευταίας ώρας μαζεύουν και πετούν στους κατάλληλους κάδους της αίθουσάς τους μικρού και μεσαίου μεγέθους σκουπίδια (π.χ. χαρτιά, μπουκάλια, σακούλες) καθώς και όλα τα σκουπίδια που βρίσκονται κάτω από το θρανίο τους».

Η απόφαση αυτή αποτελεί το τροποποιημένο άρθρο 37 του Σχεδίου Σχολικού Κανονισμού.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στη ΓΣ παραβρέθηκαν 28 εκπαιδευτικοί και μαθητές από ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι κατά την εβδομάδα διεξαγωγής της ΓΣ επισκέφθηκαν το σχολείο μας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus KA2 με τίτλο: «TOTALITARIAN PAST AND DEMOCRATIC PRESENT IN EUROPE: LESSONS FOR OUR FUTURE», που συντονίζει το σχολείο μας.

Πρόσθετες πληροφορίες