2Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΚΔΕ)

Σχολ. Έτος 2019-2020

Την Πέμπτη, 30/01/2020, πραγματοποιήθηκε η 2η Γενική Συνέλευση της Κοινότητας Δημοκρατίας και Ευθύνης (ΚΔΕ).  Μαθητές/-τριες και καθηγητές/-τριες συγκεντρώθηκαν την 3η ώρα του σχολικού προγράμματος στην αίθουσα εκδηλώσεων, όπου διαβουλεύτηκαν πάνω στο θέμα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα επί του φαινομένου της αντιγραφής στα διαγωνίσματα και στις εξετάσεις. Στόχος της ΓΣ δεν ήταν να νομοθετηθεί κάποιο άρθρο για τον Σχολικό Κανονισμό, αλλά να ευαισθητοποιηθούν τα μέλη της ΚΔΕ για το φαινόμενο της αντιγραφής και να προταθούν καλές πρακτικές για τον περιορισμό του.

Το ζήτημα εισηγήθηκαν, σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της Κοινότητας Δημοκρατίας και Ευθύνης (ΚΔΕ), οι Ομάδες Αρμοδιοτήτων και συγκεκριμένα η Ομάδα Κοινωνικού κλίματος, η Ομάδα δικαιοσύνης και το Προεδρείο τη ΓΣ.  

Η διαβούλευση έγινε σε συναινετικό κλίμα, οι Κανόνες Διαλόγου και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης τηρήθηκαν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό.  

Τις προτάσεις που υποβλήθηκαν για τον περιορισμό του φαινομένου μπορείτε να τις δείτε εδώ:

Πρόσθετες πληροφορίες