1Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΚΔΕ)

1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Την Παρασκευή, 23/10/2020, πραγματοποιήθηκε η 1η Γενική Συνέλευση της Κοινότητας Δημοκρατίας και Ευθύνης (ΚΔΕ).  Μαθητές/-τριες και καθηγητές/-τριες συγκεντρώθηκαν την 3η ώρα του σχολικού προγράμματος στην αυλή του σχολείου, όπου διαβουλεύτηκαν πάνω στο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Διαχείριση χρόνου και σχολική ζωή». Στόχος της ΓΣ ήταν να ευαισθητοποιηθούν και να ενθαρρυνθούν τα μέλη της ΚΔΕ, ώστε να συμμετάσχουν στις ποικίλες δραστηριότητες που τους προσφέρει το σχολείο.

Το ζήτημα εισηγήθηκαν, σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της Κοινότητας Δημοκρατίας και Ευθύνης (ΚΔΕ), οι Ομάδες Αρμοδιοτήτων και συγκεκριμένα η Ομάδα Κοινωνικού κλίματος, η Ομάδα δικαιοσύνης και το Προεδρείο τη ΓΣ.  

Η διαβούλευση έγινε σε συναινετικό κλίμα, οι Κανόνες Διαλόγου και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης τηρήθηκαν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό.  

Με πολύ μεγάλη πλειοψηφία ψηφίστηκε η πρόταση του Διευθυντή του σχολείου, σύμφωνα με την οποία ομάδα μαθητών που αποτελείται τουλάχιστον από τρία μέλη μπορεί να εισηγηθεί στον σύλλογο τη δημιουργία Ομίλου Αριστεία και Καινοτομίας.  

Πρόσθετες πληροφορίες