ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2019-2020

1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Σχολικός Κανονισμός

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Σκοπός του σχολικού κανονισμού είναι να καταστήσει το 1ο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μ. Ανδρόνικος» Κοινότητα Δημοκρατίας και Ευθύνης - ΚΔΕ, Χαρακτηριστικά της ΚΔΕ είναι τα εξής:

 

1.    Εκπαιδευτικοί και μαθητές αποφασίζουμε από κοινού για τα ζητήματα της σχολικής ζωής, στο πλαίσιο του Συντάγματος και των νόμων, χωρίς να αίρονται οι διακριτοί μεταξύ μας ρόλοι.

2.   Οι αποφάσεις λαμβάνονται στη Γενική Συνέλευση του σχολείου με ισότιμη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών.

3.   α. Η Δημοκρατία είναι διαβουλευτική. Αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται μετά από διάλογο, ο οποίος βασίζεται σε συγκεκριμένους και αυστηρούς όρους.

       β. Καθένας από εμάς δεσμεύεται ότι θα τηρεί τους όρους του διαλόγου απαρέγκλιτα.

4.   Τα μέλη της ΚΔΕ εκτιμούμε ιδιαίτερα την ευθύνη, τη θεωρούμε ακρογωνιαίο λίθο για την αρμονική κοινωνική συμβίωση και για αυτό είμαστε πρόθυμοι να την αναλάβουμε σε κάθε περίσταση.

5.   Πιστεύουμε ότι η ποιότητα της Δημοκρατίας εξαρτάται από την ποιότητα των πολιτών της και ότι οι ατομικές μας επιλογές επηρεάζουν την κοινή μας ζωή. Άρα, το «ποιος είμαι» ως άνθρωπος καθρεφτίζει την ποιότητα της Δημοκρατίας στην οποία συμμετέχω.

6.   Επειδή ο παρών σχολικός κανονισμός, όπως και όλες οι αποφάσεις της ΚΔΕ, αποτελούν προϊόν διαβούλευσης στην οποία συμμετέχουμε όλοι, υποχρεούμαστε να τον τηρούμε και σε περίπτωση παραβίασής του αναγνωρίζουμε στην κοινότητα το δικαίωμα να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή του.

 

Ά Ρ Θ Ρ Α

 

Α΄ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί έχουμε ευθύνη:

7.   Να αντιμετωπίζουμε τους μαθητές μας με ευγένεια, κατανόηση, φροντίδα και σεβασμό, διότι θεωρούμε καθέναν και καθεμιά ως  αδιαπραγμάτευτη αξία και ως μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα.

8.   Να  αντιμετωπίζουμε  τους  μαθητές  μας  δίκαια  και  χωρίς

διακρίσεις. Ενδεχόμενη άνιση μεταχείριση θα πρέπει να αιτιολογείται και να υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τη δικαιοσύνη.

9.   Να φροντίζουμε για την επιστημονική και την παιδαγωγική μας επάρκεια και εξέλιξη και να συμβάλλουμε τα μέγιστα στη μαθησιακή διαδικασία εντός και εκτός του σχολείου.

10.  Να φροντίζουμε έμπρακτα για τη σωματική και ψυχική υγεία των μαθητών μας σεβόμενοι την ιδιαιτερότητα καθενός και καθεμιάς.

11.  Να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να μας εμπιστεύονται και να απευθύνονται σε εμάς για οτιδήποτε τους απασχολεί.

12.  Να αποτελούμε με τον λόγο, το ύφος, τη στάση και γενικά τη ζωή και το παράδειγμά μας εντός και εκτός σχολείου πρότυπο υπεύθυνου και δημοκρατικού πολίτη.

13.  Να καλλιεργούμε συνειδητά δημοκρατικό πνεύμα.

14.  Να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση κοινωνικού κλίματος που κάνει τη ζωή των μαθητών στο σχολείο ευχάριστη και δημιουργική.

 

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

I.      Γενικά ζητήματα συνύπαρξης

 

Οι μαθητές έχουμε ευθύνη:

15.  Να σεβόμαστε έμπρακτα όλους ανεξαιρέτως τους συμμαθητές μας ανεξαρτήτως εμφάνισης, φύλου, εθνικότητας, θρησκείας, πεποιθήσεων, κοινωνικού στρώματος, σεξουαλικού προσανατολισμού, συμπάθειας ή αντιπάθειας.

16.  Να σεβόμαστε το δικαίωμα των συμμαθητών μας στη μάθηση και στην ισότιμη συμμετοχή τους στις σχολικές δραστηριότητες.

17.  Να σεβόμαστε το δικαίωμα των εκπαιδευτικών να επιτελούν το λειτούργημα τους και να τους διευκολύνουμε στην ευόδωσή του.

18.  Να μην παρεμποδίζουμε την ομαλή λειτουργία του σχολείου με οποιονδήποτε τρόπο.

19.  Να συζητάμε με ευγένεια και διάθεση κατανόησης οποιοδήποτε θέμα μας απασχολεί και κυρίως αυτά που μας θυμώνουν, μας πληγώνουν και δημιουργούν συγκρούσεις.

20.  Να προσπαθούμε να ενδιαφερόμαστε προσωπικά και έμπρακτα για όλους τους συμμαθητές μας, είτε είναι φίλοι μας είτε όχι και κυρίως για αυτούς που βρίσκονται σε δύσκολη θέση (π.χ. τους απομονωμένους, αυτούς που αντιμετωπίζουν μαθησιακά, οικονομικά, οικογενειακά ή προβλήματα υγείας).

21.  Να προσπαθούμε να δημιουργούμε ευχάριστα και όχι δυσάρεστα συναισθήματα στους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές μας, είτε έχουμε στενή σχέση μαζί τους είτε όχι.

22.  Με βάση τα παραπάνω, συμπεριφορές, όπως:

     η λεκτική και, κυρίως, η σωματική βία,

     ο εκφοβισμός, οι απειλές, τα κακόβουλα, προσβλητικά, υποτιμητικά, υπεροπτικά και ειρωνικά σχόλια,

     η παρακίνηση για απομόνωση και αποκλεισμό συμμαθητών,

     η διάδοση φημών ή/και συκοφαντιών και η διασπορά ψευδών ειδήσεων,

είτε εκδηλώνονται με φυσικά μέσα, είτε με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανάρτηση video και φωτογραφιών, sms, emails κ.α.), θεωρούμε ότι προσβάλλουν την ανθρώπινη προσωπικότητα και αναγνωρίζουμε το δικαίωμα στην κοινότητα να ελέγξει πειθαρχικά αυτούς που τις υιοθετούν.

23.  Όταν γινόμαστε μάρτυρες των παραπάνω συμπεριφορών (Αρ.22) δε γελάμε και δεν υποστηρίζουμε αυτόν που τις εκδηλώνει. Δεν μένουμε αδιάφοροι, ούτε δήθεν αθώοι παρατηρητές. Αντίθετα, έχουμε υποχρέωση να υπερασπιστούμε το συμμαθητή μας που πληγώθηκε και να ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς. Η άποψη ότι η ενημέρωση είναι «κάρφωμα» είναι παντελώς ανυπόστατη. Απεναντίας, συνιστά υπεράσπιση τους αδύνατου και περιφρούρηση των βασικότερων δικαιωμάτων του.

24.  Η κλοπή αντικειμένων απαγορεύεται αυστηρά και συνεπάγεται πειθαρχικό έλεγχο, ο οποίος, κατά περίπτωση, μπορεί να επεκταθεί και πέραν των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του σχολείου (π.χ. αστυνομία).

 

II.        Προσέλευση στο σχολείο

 

25.   Οφείλουμε να προσερχόμαστε στο σχολείο στις 8.15 και να παραβρισκόμαστε στην πρωινή προσευχή. Η πρωινή συγκέντρωση αποτελεί ευκαιρία επαφής και ενημέρωσης ολόκληρης της κοινότητας. Η πρωινή προσευχή εκφωνείται δια βοής από όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, εκτός όσων επιθυμούν να απέχουν.

26.   Μαθητής/τρια που κατά την πρώτη διδακτική ώρα εισέρχεται στην τάξη μετά την είσοδο του εκπαιδευτικού παίρνει απουσία. Ο γονέας/κηδεμόνας του μπορεί, με έγγραφη αίτηση, να ζητήσει τη μη προσμέτρηση της απουσίας επισυνάπτοντας αντίστοιχα δικαιολογητικά. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ο Σύλλογος Διδασκόντων θα κρίνει εάν θα προσμετρηθεί ή όχι η ως άνω απουσία, κατά τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία.

27.   Αναγνωρίζεται στους μαθητές η ελευθερία ένδυσης σύμφωνα με τις ενδυματολογικές τους προτιμήσεις. Παράλληλα, αναγνωρίζεται το σχολείο ως χώρος μάθησης, συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού. Συνεπώς, η εμφάνιση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους εύλογους περιορισμούς που αξιώνει το σχολικό περιβάλλον. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις εμφάνισης, οι οποίες θα κρίνονται ξεχωριστά, μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων θα προβαίνει σε διακριτική σύσταση. Η σύσταση θα γίνεται, κατά προτίμηση, από εκπαιδευτικό του ίδιου φύλου με αυτό του μαθητή προς τον οποίο απευθύνεται η σύσταση.

 

III.       Διεξαγωγή του μαθήματος και μελέτη

 

Η μάθηση είναι κοινωνική λειτουργία. Είναι δηλ., προϊόν της σχέσης εκπαιδευτικών-μαθητών και μαθητών μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι το ενδιαφέρον και αποτελεσματικό μάθημα αποτελεί ευθύνη, τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών. Για τον λόγο αυτό, οι μαθητές έχουμε ευθύνη:

28.   Να προσερχόμαστε στην αίθουσα αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι. Μετά την είσοδο του διδάσκοντα δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανένα μαθητή, εκτός και αν συντρέχει εύλογη αιτία (π.χ. έχει δοθεί άδεια κλπ) που κρίνεται κατά περίπτωση.

29.   Να μην απουσιάζουμε από το μάθημα και ευρύτερα τον χώρο του σχολείου. Το σχολείο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά μας. Αν παραστεί ανάγκη να απουσιάσουμε, πρέπει να ενημερώνουμε τη Διεύθυνση ή τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Μαθητές που απουσιάζουν χωρίς άδεια ελέγχονται πειθαρχικά.

30.   Να συμβάλλουμε ατομικά και συλλογικά (ως μέλη της τάξης) στην ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση δεν παρεμποδίζουμε με οποιοδήποτε τρόπο τους καθηγητές να επιτελέσουν το έργο τους, αλλά και τους συμμαθητές μας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στο μάθημα. Ο μαθητής έχει δικαίωμα να μην προσέχει στο μάθημα, μόνο εφόσον δεν παρεμποδίζει τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές.

31.   Να τηρούμε αυστηρά τους όρους του διαλόγου.

32.   Να μελετούμε τα μαθήματα και να διεκπεραιώνουμε τις εργασίες που μας ανατίθενται, όχι μόνο για να έχουμε υψηλές επιδόσεις και να αποκτήσουμε στο μέλλον εργασία και εισόδημα. Πάνω από όλα, διότι η ποιότητα της Δημοκρατίας εξαρτάται από την ποιότητα της γνώμης των πολιτών που λαμβάνουν αποφάσεις και η ποιότητα της γνώμης τους εξαρτάται με τη σειρά της και από το γνωστικό τους επίπεδο.

33.   Εάν συμμαθητής μας παρεμποδίζει συστηματικά τη διεξαγωγή του μαθήματος, να συζητούμε μαζί του φιλικά το θέμα και, σε περίπτωση που το πρόβλημα δε λυθεί, να απευθυνθούμε στο 5μελές Συμβούλιο της τάξης, στους εκπαιδευτικούς και τη Δ/νση.

 

IV.      Αντιγραφή σε διαγώνισμα και λογοκλοπή

 

34.  Η αντιγραφή είναι δείγμα παρασιτικής νοοτροπίας, δηλ., της νοοτροπίας εκείνης που απαιτεί ανταμοιβή χωρίς προσπάθεια. Το σχολείο μας προωθεί την αξιοκρατία και ανταμείβει αυτούς που μοχθούν. Για τους λόγους αυτούς η αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο απαγορεύεται ρητά και συνεπάγεται πειθαρχικό έλεγχο.

35.  Για τους ίδιους λόγους και επειδή η χαρά της δημιουργίας είναι αυθεντική, όταν και η δημιουργία είναι αυθεντική, απαγορεύεται και η λογοκλοπή, δηλ. η χρήση έργου ή μέρους του έργου κάποιου άλλου, χωρίς να αναφέρεται η πηγή.

 

V.      Σχολικοί χώροι και εξοπλισμός

 

Οι σχολικοί χώροι είναι ύψιστης σημασίας για τη μαθησιακή διαδικασία, όχι μόνο διότι συγκροτούν τον φυσικό χώρο της μάθησης, αλλά διότι η ποιότητα, η καθαριότητα και η αισθητική τους συμβάλλουν στη διάθεσή μας να μαθαίνουμε, να υπάρχουμε και να συνυπάρχουμε στο σχολείο. Με βάση αυτά:

36.  Οφείλουμε να σεβόμαστε και να διατηρούμε σε άριστη κατάσταση την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου: αυλή, διαδρόμους, τοίχους, WC, εργαστήρια (φυσικής και Η/Υ), βιβλιοθήκη, αίθουσα εκδηλώσεων, αίθουσες, διαδραστικούς πίνακες, βιντεοπροβολείς, καρέκλες και θρανία. Η περιουσία του σχολείου αποκτήθηκε με τα χρήματα των συμπολιτών μας.

37.  Κάθε τμήμα οφείλει, συλλογικά, να διατηρεί την αίθουσα και τον εξοπλισμό της καθαρά και σε άριστη κατάσταση.

38.  Η φθορά ή/και η κλοπή περιουσίας τους σχολείου απαγορεύονται αυστηρά και συνεπάγονται πειθαρχικό έλεγχο, ο οποίος, κατά περίπτωση, μπορεί να επεκταθεί και πέραν των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του σχολείου (π.χ.αστυνομία).

39.  Συμβάλλουμε στην ισότιμη με όλους τους συμμαθητές μας χρήση της αυλής, των γηπέδων και όλων των κοινόχρηστων χώρων. Όλοι οι συμμαθητές έχουμε το ίδιο δικαίωμα χρήσης όλων των κοινόχρηστων χώρων.

40.  Στους κοινόχρηστους χώρους φροντίζουμε να διευκολύνουμε τη μετακίνηση και την εξυπηρέτηση συμμαθητών μας που αντιμετωπίζουν κάποιο κινητικό ή άλλο πρόβλημα.

 

VI.      Κινητά τηλέφωνα

 

41.  Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας απαγορεύει ρητά τη χρήση κινητών τηλεφώνων και συσκευών καταγραφής ήχου και εικόνας σε όλους τουςχώρους του σχολείου. Δεδομένου ότι η εγκύκλιος επέχει θέση νόμου υποχρεούμαστε να την εφαρμόσουμε. Η παραβίαση της εγκυκλίου συνεπάγεται πειθαρχικό έλεγχο.

 

VII.      Κάπνισμα, αλκοόλ, εξαρτησιογόνες ουσίες

 

Το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών αποτελούν συνήθειες αυτοκαταστροφικές και ήττα της ζωής και της νεότητας. Αντίθετα, η ΚΔΕ θέλει να εκθειάσει τη χαρά και την ομορφιά της ζωής, της ύπαρξης και της συνύπαρξης με όχημα το αγαθό της μόρφωσης. Για τον λόγο αυτό:

42.  Οφείλουμε να απέχουμε συνειδητά από την κατανάλωση επιβλαβών ουσιών.

43.  Το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους του σχολείου. Παραβίαση της απαγόρευσης αυτής συνεπάγεται άμεση ενημέρωση των γονέων και πειθαρχικό έλεγχο.

44.  Ειδικότερα, σε περίπτωση κατοχής ή/και χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, ακολουθούνται και οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

45.  Αν παρατηρήσουμε μαθητές να καταναλώνουν επιβλαβείς ουσίες στους χώρους του σχολείου, έχουμε υποχρέωση να το αναφέρουμε στους εκπαιδευτικούς και τη Δ/νση, όχι για την επιβολή τιμωρίας, αλλά για να βοηθήσουμε εγκαίρως τους μαθητές αυτούς και να εμποδίσουμε τη διάδοση των επιβλαβών ουσιών στη σχολική κοινότητα.

 

VIII.      Τελικές διατάξεις

 

Η ΚΔΕ συνιστά διαβουλευτική δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις, όπως και ο παρών κανονισμός αποτελούν προϊόν διαβούλευσης. Για τον λόγο αυτό:

46.  Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας είναι ατομικά υπεύθυνο για την εφαρμογή του σχολικού κανονισμού.

47.  Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας είναι ατομικά υπεύθυνο να συμμετέχει ενεργά στη Γενική Συνέλευση και να συμβάλλει στη διαβούλευση με τις απόψεις και τις αποφάσεις του.

48.  Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας είναι ατομικά υπεύθυνο να τηρεί τους όρους του διαλόγου, ώστε να συμβάλλει στην πραγμάτωση της διαβουλευτικής δημοκρατίας.

 

Ας αποτελέσει η ΚΔΕ τη μικρογραφία της κοινωνίας που ονειρευόμαστε.

Πρόσθετες πληροφορίες