Εργαστήρι Ηθικής Ανάπτυξης

Εργαστήρι Ηθικής Ανάπτυξης

Εργαστήρι Ηθικής Ανάπτυξης
Η αξιολόγηση Σχολ. Έτους 2017-2018

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Εργαστηρίου Ηθικής Ανάπτυξης για τα έτη 2017-2018

1Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Την Τρίτη, 11/12/2018, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 1η Γενική Συνέλευση της Κοινότητας Δημοκρατίας και Ευθύνης (ΚΔΕ), του καινούριου θεσμού που λειτουργεί στο σχολείο μας από την αρχή του σχολικού έτους, με πρωτοβουλία του οικονομολόγου του σχολείου μας Θεοδόση Συκά. Μαθητές/-τριες και καθηγητές/-τριες συγκεντρώθηκαν την 7η ώρα του σχολικού προγράμματος στην αίθουσα εκδηλώσεων, όπου συζήτησαν και ψήφισαν πάνω στο θέμα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα τον τρόπο εκφώνησης της πρωινής προσευχής, αποφασίζοντας τελικά, σε ανοιχτή ψηφοφορία και με ανάταση της χειρός, την δια βοής, με συμμετοχή όλων, εκφώνηση της πρωινής προσευχής κατά την ώρα της πρωινής συγκέντρωσης.

Εργαστήρι Ηθικής Ανάπτυξης
Η αξιολόγηση Σχολ. Έτους 2016-2017

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Εργαστηρίου Ηθικής Ανάπτυξης για τα έτη 2016-2017

Εργαστήρι Ηθικής Ανάπτυξης
Η ΑΦΙΣΣΑ

: Για να δείτε την αφίσα του Εργαστηρίου Ηθικής Ανάπτυξης πατήστε εδώ.

Εργαστήρι Ηθικής Ανάπτυξης

Από το σχολικό έτος 2016-2017, στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης λειτουργεί το Εργαστήρι Ηθικής Ανάπτυξης. Αξιοποιώντας τις νεότερες ψυχολογικές θεωρήσεις για την Ηθική Ανάπτυξη (Kohlberg, Rest, Blasi, Turiel, Naravaez, Noddings κ.α.), τις κύριες προσεγγίσεις της ηθικής φιλοσοφίας (δεοντολογική, αρεταϊκή) και τα σημαντικότερα προγράμματα σπουδών ηθικής εκπαίδευσης που έχουν εφαρμοστεί διεθνώς, αποσκοπεί να καλλιεργήσει τις ακόλουθες ηθικές δεξιότητες:

  • Ηθική κρίση: αναφέρεται στη βελτίωση του επιπέδου ηθικής αιτιολόγησης των μαθητών μέσα από τη διδασκαλία και την ανάλυση ηθικών διλημμάτων. Τα διλήμματα αναλύονται με τη βοήθεια θεωριών της ηθικής φιλοσοφίας και αφορούν σε ζητήματα μακρο-ηθικής και μικρο-ηθικής.
  • Ηθική ευαισθησία: συμπληρώνει την προηγούμενη δεξιότητα και στοχεύει στη γνωστική και συναισθηματική πρόσληψη ηθικής υφής καταστάσεων. Στο πλαίσιο της ηθικής ευαισθησίας εντάσσεται, επίσης, η καλλιέργεια συναισθηματικών δεξιοτήτων (π.χ. ενσυναίσθηση, εναλλαξιμότητα ρόλων κ.α.).

Υποκατηγορίες

Πρόσθετες πληροφορίες