Περιγραφή

Εργαστήρι Ηθικής Ανάπτυξης
Η ΑΦΙΣΣΑ

: Για να δείτε την αφίσα του Εργαστηρίου Ηθικής Ανάπτυξης πατήστε εδώ.

Εργαστήρι Ηθικής Ανάπτυξης

Από το σχολικό έτος 2016-2017, στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης λειτουργεί το Εργαστήρι Ηθικής Ανάπτυξης. Αξιοποιώντας τις νεότερες ψυχολογικές θεωρήσεις για την Ηθική Ανάπτυξη (Kohlberg, Rest, Blasi, Turiel, Naravaez, Noddings κ.α.), τις κύριες προσεγγίσεις της ηθικής φιλοσοφίας (δεοντολογική, αρεταϊκή) και τα σημαντικότερα προγράμματα σπουδών ηθικής εκπαίδευσης που έχουν εφαρμοστεί διεθνώς, αποσκοπεί να καλλιεργήσει τις ακόλουθες ηθικές δεξιότητες:

  • Ηθική κρίση: αναφέρεται στη βελτίωση του επιπέδου ηθικής αιτιολόγησης των μαθητών μέσα από τη διδασκαλία και την ανάλυση ηθικών διλημμάτων. Τα διλήμματα αναλύονται με τη βοήθεια θεωριών της ηθικής φιλοσοφίας και αφορούν σε ζητήματα μακρο-ηθικής και μικρο-ηθικής.
  • Ηθική ευαισθησία: συμπληρώνει την προηγούμενη δεξιότητα και στοχεύει στη γνωστική και συναισθηματική πρόσληψη ηθικής υφής καταστάσεων. Στο πλαίσιο της ηθικής ευαισθησίας εντάσσεται, επίσης, η καλλιέργεια συναισθηματικών δεξιοτήτων (π.χ. ενσυναίσθηση, εναλλαξιμότητα ρόλων κ.α.).

Πρόσθετες πληροφορίες