Σεμινάριο για τους μαθητές της Α΄Τάξης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. ΦΡΙΛΙΓΚΟΣ ΤΗΛ 2310 908700

Σήμερα Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014, και ώρες 9:00΄-14:00΄, πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας σεμινάριο-εργαστήριο με θέμα: «Γνωρίζω τον εαυτό μου και το εκπαιδευτικό σύστημα, επιλέγω Προσανατολισμό Σπουδών». Το σεμινάριο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Σύμβουλο Επαγγελματικού

Προσανατολισμού του ΚΕΣΥΠ Λ. Πύργου καi Σαρακίνου Μαρία σε συνεργασία με το Διευθυντή κο Φριλίγκο Στυλιανό. Το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν απευθυνόταν στους  μαθητές της Α? τάξης και περιελάμβανε τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1.  Πως βλέπω τον εαυτό μου και πως με βλέπουν οι άλλοι;

2. Ποιος είμαι, τι έχω, τι θέλω (στοιχεία χαρακτήρα, ενδιαφέροντα, αξίες, όνειρα).

3. Λαμβάνω αποφάσεις με τρόπο ορθολογικό (κριτήρια, και μεθοδολογία).

4. Επιλέγω προσανατολισμό σπουδών για τη Β΄ Τάξη του Λυκείου.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν σαράντα ένας (41) μαθητές της Α΄ Τάξης, συμμετέχοντας ενεργά στη συζήτηση και τις δράσεις που αναπτύχθηκαν. Από την αξιολόγηση της δραστηριότητας προέκυψε ότι η πλειοψηφία των μαθητών θεώρησε το σεμινάριο χρήσιμο, πρωτότυπο και καινοτόμο. Μεγάλος αριθμός μαθητών εκδήλωσε την επιθυμία να συμμετέχει σε ανάλογες δραστηριότητες στο σχολείο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-15.

Ο Διευθυντής                                                                        Θεσσαλονίκη 26/06/2014

 

Στυλιανός Φριλίγκος