Προκήρυξη  7ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

Σας κοινοποιούμε τη 1η Ανακοίνωση Προκήρυξης του 7ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας, που θα διεξαχθεί στις 21, 22 και 23 Απριλίου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου»(ΝΟΗΣΙΣ- Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας).

Το 7ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής (σχετική άδεια Υ.ΠΑΙ.Θ.: 143523/Γ2/10-09-2014) διοργανώνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α?/θμιας και Β?/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, τους Σχολικούς Συμβούλους Πληροφορικής, το Σωματείο Φίλων του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και το Ίδρυμα ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (σχετική απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.: 148010/Γ2/17-9-2014).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεσης Περίληψης Εργασίας είναι η Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2015.

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου    (www.math-syn-pli.gr).

Πρόσθετες πληροφορίες