Η μετανάστευση στον σύγχρονο κόσμο και την Ελλάδα: Θεωρίες και Πραγματικότητα

Στο σεμινάριο για τη μετανάστευση που έγινε το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014 από τις 9.00? έως τις 14.30?, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Θεσσαλονίκης «Μ. Ανδρόνικος» παρουσιάστηκαν οι παρακάτω έξι (6)  εισηγήσεις:

 1. Πρόσφυγες, Παλιννοστούντες, Μετανάστες: Από τον «Αναγκαίο Ξένο» στον «Ανεπιθύμητο Άλλο»

    Ε. Βουτυρά. Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

2. Η αλληλοτροφοδοτούμενη σχέση μεταξύ της διεθνούς μετανάστευσης νέων και οικονομικής κρίσης

    Λόης Λαμπριανίδης. Οικονομικός Γεωγράφος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

3. Διδακτική προσέγγιση της ενότητας "Η Μετανάστευση"

    Ν. Μιμιλίδου. Σχολικός σύμβουλος Κοινωνιολόγων ΠΕ10

4. «Αιτίες και συνέπειες της οικονομικής μετανάστευσης: θεωρητική προσέγγιση και εμπειρικά παραδείγματα»

    Δρ Θεοδόσης Συκάς, ΠΕ09, Καθηγητής 1ου ΠΠ ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

5. «Συνέπειες της παρουσίας των οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα»

    Δρ Θεοδόσης Συκάς, ΠΕ09, Καθηγητής 1ου ΠΠ ΓΕΛ Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

6. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ

   Κ. Τσιτσελίκης. Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας