Δελτίο τύπου - μετανάστευση στον σύγχρονο κόσμο και την Ελλάδα

Το Σάββατο 8/11/2014 το διεξήχθη στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΠΠ Λυκείου Θεσσαλονίκης «Μ. Ανδρόνικος» το επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Η μετανάστευση στον σύγχρονο κόσμο και την Ελλάδα». Οι συμμετέχοντες έφτασαν τους 70, εκ των οποίων οι 60 αποτελούνταν από εκπαιδευτικούς και σχολικούς συμβούλους, ενώ οι 10 ήταν γονείς μαθητών και μαθητές. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ανήκουν στις ειδικότητες που διδάσκουν τα σχετικά με τη θεματική του σεμιναρίου μαθήματα (Οικονομολόγοι, Κοινωνιολόγοι και Πολιτικοί Επιστήμονες), αλλά και σε άλλες ειδικότητες (Φιλόλογοι, Θεολόγοι, Φυσικοί).

Το σεμινάριο κάλυψε μια ευρεία θεματολογία που άπτεται του μεταναστευτικού φαινομένου:

1. αιτίες και συνέπειες της οικονομικής μετανάστευσης,

2. συνέπειες της παρουσίας των μεταναστών για την Ελλάδα, τις χώρες προέλευσης και τους ίδιους τους μετανάστες,

3. ζητήματα γύρω από το νομικό πλαίσιο που περιβάλλει τους μετανάστες, τα χαρακτηριστικά και τις αντιφάσεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής σχετικά με την ενσωμάτωσή τους στις χώρες υποδοχής,

4. τα δικαιώματα, τους όρους διαβίωσης και εννοιολογικά ζητήματα σχετικά με τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα,

5.τις αιτίες και τις συνέπειες της μετανάστευσης των Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό,

6.καθώς και τις πιθανές ευκαιρίες απασχόλησης που παρουσιάζονται στους νέους επιστήμονες της χώρας μας κατά την περίοδο κρίσης που διανύει.

7. Παρουσιάστηκαν επίσης, οι εναλλακτικές δυνατότητες διδακτικής προσέγγισης του μεταναστευτικού φαινομένου.

Η ευρεία θεματική του σεμιναρίου και η πληρότητα των εισηγήσεων φαίνεται να κάλυψε τις ανάγκες των συμμετεχόντων σε πληροφοριακό και διδακτικό υλικό.

Πρόσθετες πληροφορίες