Βιοτρομοκρατία, η Σύγχρονη Απειλή
Θεωρητικό άρθρο

5ο Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης και Τεχνολογίας - ACSTAC 2016

Σαββίδου Φιλιώ1, Παπαστεργίου Ελευθερία2
11ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος»,
24ο ΓΕΛ Κατερίνης

Γρηγοριάδου Κυριακή
Βιολόγος, 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος»

Περίληψη

Στη συγκεκριμένη εργασία αναλύεται το φαινόμενο της βιοτρομοκρατίας. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών πρόκειται για την σκόπιμη απελευθέρωση ιών, βακτηρίων, τοξινών ή άλλων βλαβερών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την πρόκληση ασθενειών ή θανάτου σε ανθρώπους, ζώα ή φυτά. Λόγω της αυξημένης απειλής της τρομοκρατίας ο κίνδυνος από τη χρήση διαφόρων μικροοργανισμών ως βιολογικών όπλων απαιτεί αξιολόγηση και καλύτερη κατανόηση. Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί μπορεί να αποτελέσουν ισχυρότερο όπλο από τα συμβατικά και χημικά όπλα. Είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα η πρόοδος στον τομέα της βιοτεχνολογίας και της βιοχημείας έχει απλοποιήσει την ανάπτυξη και την παραγωγή των όπλων αυτών. Συγχρόνως, η ευρεία διαθεσιμότητά τους έχει οδηγήσει στην περαίτερω εξάπλωση των βιολογικών όπλων και στην επιθυμία των αναπτυσσόμενων χωρών να τα κατέχουν. Για τον λόγο αυτό η απειλή της βιοτρομοκρατίας είναι πραγματική και απαιτεί μεγάλη προσοχή, καθώς δεν κινείται πλέον στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας ούτε περιορίζεται σε ένα έθνος.

Διαβάστε την εργασία